Gradska tržnica do oktobra

U oktobru ove godine očekuje se otvaranje Gradske tržnice u Bijelom Polju, za čiju rekonstrukciju ...

Konkurs za Nagradu Risto Ratković produžen do 10. jula

Savjet Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije“ odlučio je da produži rok konkursa za Nagradu “...

Održana konferencija “Lokalni javni servis i javni interes”

Tokom proteklog vikenda u Bijelom Polju je održana Treća međunarodna naučno stručna konferencija M...

Nastavak partnerstva Grada Subotica i opštine Bijelo Polje

Delegacija Bijelog Polja, na čelu sa predsjednikom opštine Aleksandrom Žurićem, boravila je u posj...

Predsjednik Žurić održao sastanak sa zakupcima tezgi

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić, pomoćnik direktora Direkcije za javne radove Cr...

Bjelopoljski bazar okupio 30 izlagača

Na Drugom bjelopoljskom bazaru održanom juče u gradskom parku, oko 30 izlagača predstavilo je svoj...

 • Gradska tržnica do oktobra

  ponedjeljak, 29 jun 2015 13:40
 • Konkurs za Nagradu Risto Ratković produžen do 10. jula

  četvrtak, 25 jun 2015 10:07
 • Održana konferencija “Lokalni javni servis i javni interes”

  srijeda, 24 jun 2015 11:36
 • Nastavak partnerstva Grada Subotica i opštine Bijelo Polje

  srijeda, 17 jun 2015 21:37
 • Predsjednik Žurić održao sastanak sa zakupcima tezgi

  ponedjeljak, 15 jun 2015 15:23
 • Bjelopoljski bazar okupio 30 izlagača

  nedjelja, 14 jun 2015 09:38
linija.jpg
Promovisana knjiga “Stihom govorim”
Knjiga Stihom govorim 4 promovisana je u Kući Rista Ratkovića u Bijelom Polju, u kojoj se predstavilo 44 autora iz 14 zemalja Evrope i regiona. O knjizi je govorila pjesnikinja iz Rožaja Mirsada šabotić. Ona je istakla
Sjutra tribina o NATO integracijama
NVO"Bjelopoljski demokratski centar" organizuje tribinu o NATO integracijama  pod nazivom „Mladi da znaju pravi put” koja će se održati  u utorak 30.06.2015.godine u 12h  na Studijama menadžmenta u Bijelom
Biciklom za ljepše Bijelo Polje
Kancelarija za Mlade,Turistička Organizacija Bijelo Polje, Biciklistički Klub Ciklomont'' i NVO “Euromost” organizuju 10. jula u centru grada u 12 sati manifestaciju “Bicilom za ljepše Bijelo Polje”. Iz
Drugi upisni rok na Mediteranu 26 jun 2015, 13.14
Drugi upisni rok na Mediteranu
Univerzitet Mediteran raspisao je konkurs za drugi upisni rok, dsje će kandidati moći da podnose prijave za upis 1, 2. i 3. jula 2015. godine. U Bijelom Polju će se vršiti upis na Fakultetu za strane jezike - smjer
Poštuj život – vrati oružje
Juče je počela akcija „Poštuj život – vrati oružje“, koju sprovode Centar za demokratsku tranziviju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, UNDP i OEBS, uz podršku njemačke Ambasade. Akcija će trajati
 • Broj pregleda članka : 1261028

Zvanični sajt Opštine Bijelo Polje

Odluka o raspodijeli sredstava nevladinim organizacijama za 2015 godinu

Na osnovu čl. 17.18. i 19 Odluke o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl.list CG-opštinski propisi br. 34/11) i Javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Pobjeda“ od 15.05.2015 godine ,Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama dana 15.06.2015 godine, donijela je

O D L U K U
o
Raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2015 godinu

 

Opširnije...

Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta

Crna Gora

Opština Bijelo Polje

Komisija za sprovođenje postupka

davanja u zakup građevinskog zemljišta,

koje predstavlja opštinsku imovinu

Br.12-br.107/2015/1

Bijelo Polje, 26.06.2015.godine

Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) , člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.22/09,36/10, 14/13) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

 

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate koji su konkurisali na javni konkurs koji je raspisala opitina Bijelo Polje 22.04.2015 godine za rukovodeća radna mjesta da će se provjera sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa putem struktuiranog intervjua obaviti 29.06.2015 godine sa pocetkom u 9 sati.

 

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da će se prezentacija Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede 2015. godine, održati u Mjesnim zajednicama, po slijedećem rasporedu:

 

Opširnije...

Javna rasprava povodom Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za naselje Loznice

PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA NASELJA LOZNICE

 

1. Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za naselje Loznice, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom  o utvrđivanju br.01- 3119 od 03.06.2015. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 08.06. do 22.06.2015.godine.

 

Opširnije...

Javna rasprava

 

Nacrt Odluke o vodosnabdijevanju seoskog područja  Opštine Bijelo Polje

 

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Zaključkom broj 01-3246 utvrdio je Nacrt Odluke o vodosnabdijevanju seoskog područja opštine Bijelo Polje, i obavezao Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG- opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu.

 

PLAN JAVNE RASPRAVE

 

Javna rasprava će se održati od 02.06.2015. do 16.06.2015.godine.

 

Opširnije...

Strana 1 od 28