Predsjednik Žurić povodom događaja u Opštoj bolnici: Najbitnije da životi djece dalje ne budu ugroženi

- Svaki građanin Bijelog Polja najdublje je pogođen tragedijom koju u ovom trenutku preživljavaju ...

Autoput ključan za dalji razvoj sjevera

U razgovoru za Portal Analitika, predsjednik Bijelog Polja, najveće opštine na sjeveru Crne Gor...

Evropska unija obraća pažnju sjeveru i građanima sjevera Crne Gore

Šef sektora za politiku, evropske integracije i privredu Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Al...

Predsjednik SO Ljušković razgovarao sa turskim ambasadorom

Predsjednik Skupštine Opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković razgovarao je danas sa turskim ambasad...

Održan sastanak rukovodstva Opštine sa predstavnicima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić sa saradnicima danas se u Kući Rista Ratkovića s...

Za podsticaj poljoprivrede 20 steonih junica

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić uručio je danas u Kući Rista Ratkovića rješenja ...

 • Predsjednik Žurić povodom događaja u Opštoj bolnici: Najbitnije da životi djece dalje ne budu ugroženi

  ponedjeljak, 17 novembar 2014 14:01
 • Autoput ključan za dalji razvoj sjevera

  subota, 15 novembar 2014 00:05
 • Evropska unija obraća pažnju sjeveru i građanima sjevera Crne Gore

  četvrtak, 13 novembar 2014 15:37
 • Predsjednik SO Ljušković razgovarao sa turskim ambasadorom

  utorak, 11 novembar 2014 15:32
 • Održan sastanak rukovodstva Opštine sa predstavnicima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore

  petak, 07 novembar 2014 17:39
 • Za podsticaj poljoprivrede 20 steonih junica

  petak, 07 novembar 2014 14:28
linija.jpg
Održan sastanak o javnim nabavkama 21 novembar 2014, 13.22
Održan sastanak o javnim nabavkama
Uprava za javne nabavke danas je u Bijelom Polju organizovala zajednički sastanak opština Bijelo Polje, Plav i Gusinje, u cilju sagledavanja stanja u opštinama u vezi sa uslovima, načinom i postupkom nabavke robe, radova
Održano predavanje o reproduktivnom zdravlju
Nevladino udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja realizovalo je predavanje na temu „Reproduktivno zdravlje“, u okviru Edukativnog kluba za Romkinje. - Predavanje je realizovano u saradnji sa Domom
Kles kvintet u Bijelom Polju 19 novembar 2014, 15.55
Kles kvintet u Bijelom Polju
Kles kvintet, ansambl iz Podgorice, održao je koncert u Kući Rista Ratkovića, u okviru crnogorske turneje, koju je započeo u maju tekuće godine. Djelom Picnic suite, francuskog kompozitora Kloda Bulinga, bjelopoljskoj
Aktivizam protiv nasilja nad ženama 19 novembar 2014, 15.52
Aktivizam protiv nasilja nad ženama
Opštinska Kancelariji za rodnu ravnopravnost organizovala je sastanak sa predstavnicama nevladinih organizacija koje su realizovale projekte iz oblasti rodne ravnopravnosti, u cilju razmjene informacija i realizovanih
Podzemno blago crnogorskog sjevera 18 novembar 2014, 11.30
Podzemno blago crnogorskog sjevera
U organizaciji Matice crnogorske i JU Ratkovićeve večeri poezije u Kući Rista Ratkovića održano je predavanje “Podzemno blago crnogorskog sjevera, regionalni katastar speleoloških objekata, opis i mogućnosti
parking.jpg

U kojoj mjeri će gradska garaža poboljšati situaciju nedostatka parking prostora u Bijelom Polju?

Rezultat
 • Broj pregleda članka : 938513

Zvanični sajt Opštine Bijelo Polje

O B A V J E Š T E NJ E o Predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „ 3. Januar“ za 2014 godinu

Na osnovu člana 7. stav 2. i člana 14. Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“ („Sl.list RCG–Opštinski propisi“ br. 30/07 i „Sl.list CG–Opštinski propisi“ br.40/10), Služba Skupštine opštine Bijelo Polje, o b j a v lj u j e ;

O B A V J E Š T E NJ E

o

Predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „ 3. Januar“

za 2014 godinu

Nagrada Opštine „3. Januar“, kao oblik javnog priznanja Opštine, dodjeljuje se svake godine za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine, na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom, sportskom i drugim oblastima društvenog života.

Opširnije...

Konkurs za stipendiranje redovnih studenata

Na osnovu člana 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG–Opštinski propisi“, br. 33/12), Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti,  r a s p i s u j e

 

Konkurs za stipendiranje redovnih studenata

 

I    Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti prve i narednih godina studija viših škola, fakulteta, akademija, bez obzira na mjesto studiranja, ako imaju prebivalište na teritoriji Opštine Bijelo Polje najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa i koji nijesu obnovili ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi.

 

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) , člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.22/09,36/10, 14/13) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 ) objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

Opširnije...

Zakazana druga sjednica SO Bijelo Polje

Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ br. 25/04, 33/06, „Sl.list CG – Opštinski propisi“ br.18/10 i 32/13) i člana 18 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) s a z i v a m;

II (drugu) sjednicu Skupštine Opštine Bijelo Polje, za 15.10.2014.godine ( srijeda ) sa početkom u 11 časova u velikoj sali Skupštine Opštine.

Opširnije...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) organizuje Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i

poziva  Vas

da se

uključite u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i svojim sugestijama, primjedbama i predlozima doprinesete kreiranju što kvalitetnijeg teksta ovog veoma važnog zakona.

Opširnije...

Oglas o izlaganju biračkog spiska

Na osnovu člana 21, 22, 23 i 24 Pravilnika o biračkim spiskovima (Sl.list CG br.44/08 i 36/12 ) Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti Opštine Bijelo Polje, objavljuje:

OGLAS
o izlaganju biračkog spiska
Opširnije...

Strana 1 od 21