Glavne vijesti

Premijer Marković završio radnu posjetu Bijelom Polju

7
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i položili su danas kamen temeljac za izgradnju mosta Ravna Rijeka –Jasikovac.
Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić kazao je da je tokom posjete ministara i predsjednika Vlade pravljena analiza projekta, koja će odrediti razvoj Bijelog Polja u tri pravca.
-Prvi dio ,koji se tiče razvojnih projekata, a to su projekti Bjelasice i Đalovića pećine, koji su se zahuktali u pravom smislu te riječi, a vidjeli smo gradilište u srcu planine i danas započeli izgradnju mosta, koji će magistralni put sa ove tčke u Ravnoj Rijeci povezati sa već urađenim dijelom puta od 5,5 kilometara magistralnog profila i sa čim nastavljamo dalje u ovoj godini. Sve to pokazuje namjeru da Bjelasica postane ozbiljan turistički centar  i bude integralno otvorena sa starne pet opština . Planiramo da Bjelasicu vidi i na njoj boravi veliki broj ljudi, a od toga očekujemo velike ekonomske efekte, po građane ovog kraja, ali i po čitavo Bijelo Polje  i Crnu Goru. Kada je u pitanju Đalovića pećina raspisan je tender za put  do manastira Podvrh, a u toku ljeta će biti raspisan tender za žičaru, kojom se od manastira Podvrh možei doći do same pećine i to je jedna atrakcija, od koje očekujemo korist ne samo za Bijelo Polje, nego i za čitavu turističu ponudu Crne Gore. Kada su u pitanju projekti koji se tiču kapitalnih infrastrukturnih investicija, danas smo imali priliku da sa predsjednikom Vlade, a zahvaljujući donaciji i njegovom posredovanju prema jednom društveno odgovornom pratneru, koji radi  neke od najvećih investicija na našem primorju  firmi Adriatic Properties i njihovoj donaciji od pola miliona eura započnemo rekonstrukciju gradskog trga, što će biti uvod u drugu fazu tog projekta vrijenu 10 milona eura, gdje ćemo kroz princip privatno- javnog partnerstva garaditi stambeno- poslovni kompleks u dijelu popularnom kao donji park. Ovo će biti projekat, koji će obilježiti ovu godinu, jer se tiče dijela grada koji je najfrekventniji. Osim ovog projekta počinjemo izgradnju škole ,,Dušan Korać”, sa aneksom koji će se ticati nove Muzičke škole, a prije nekoliko dana smo započeli izgradnju gradskog kolektora vijednog 25 milona eura zahvaljujući grantu, od strane Evropske komisije . Sa premijerom smo razgovarali o načinu finansiranja ostalih faza tog projekta.Treća faza za koju smo i najviše zainteresovani, što je u razgovoru sa predsjednikom Vlade i njegovim saradnicima dobilo najviše prostora, jer najviše tangira građane, a to je visoka stopa nezaposlenosti  Iidogovori smo da  svu energiju u najkarćem periodu usmjerimo na rješavanje ovih problema. Kao rezultat takvih intencija u poslenjih par godina imamo situaciju, da se u Bijelom Polju grade tri fabrike: jedna koja je prije dva mjeseca puštena u rad, jedna koja će biti završena za nekoliko mjeseci i od nje očekujemo najveći efekat, a to je mljekara u Pavinom Polju i nova fabrika koju firma ,Franca” gradi sa partnerima iz Italije i očekujemo da ove tri fabrike direktno zaposle 300 radnika i mnogo veći broj kooperanata, što daje još veći značaj. Sa Vladom Crne Gor napravili smo koncept , koji će sigurno dati rezultat kada je u pitanju valorizvanje imovine Vunarskog kombinata, kazao je predsjednik Žurić.


Premijer Marković je isakazao zadovljstvo i kazao da očekuje da  će u Bijelom Polju, ali i čitavom sjeveru biti napravljeni novi pomaci, koji će dovesti do stvaranja nove vrijednosti i kvaliteta života.
-Ono što sam rekao predstavljajući svoj kabinet se potvrđuje danas u Bijelom Polju. Rekao sam, da će ova Vlada biti snažno posvećena razvoju sjevera i valorizaciji resursa, jer sjever ima mnogo resursa, koji nijesu dovoljni iskorišćeni i za različitih razloga i objektivnih, ali i drugih. Ono što imamo na sjeveru će brzo doprinijeti ukupnom razvoju Crne Gore i budućem kavalitetu života u cijeloj državi. Imao sam prilike da  sa svojim saradnicima i rukovodstvom Opštine govorimo o brojnim pitanjima, koja su ključna za valorizaciju potancijala u nekoliko sektora, a prije svega u turizmu, poljoprivredi i razvoju infrastrukture. Razgovarali smo i o pitanjima, koja su važna za postojeće i nove preduzetničke inicijative, koje imaju za cilj razvoj privatnog biznisa i nova radna mjesta. Imali smo priliku, da u ta tri dana čujemo ozbiljne sugestije ljudi koji  se bave biznisom na području ove opštine, ali i onih ,koji žele da započnu biznis.Vlada i centralana administracija moraju da uklone sve prepreke. Te barijere moraju biti prevaziđene, da bi ljudi imali priliku da doprinose svom dobru, dobru svoje porodice i čitave CrneGore, kazao je Marković

 

Svečano obilježen početak radova na rekonstrukciji gradskog trga

Premijer Crne Gore Duško Marković i predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić ozvaničili su danas početak radova na rekonstrukciji gradskog trga, koja je  vrijedna devetsto hiljada eura.

Predsjednik Žurić je kazao da je za jedan dio, u okviru prve faze obezbijeđena donacija, od jedne društveno veoma odgovorne firme i jednog od najznačajnijih investitora u Crnoj Gori, a to je Adriatic Properties, sa sjedištem u Budvi. Ova donacija je obezbijeđena zahvaljujući posredovanju predsjednika Vlade i razumijevanju njihovog rukovodioca Gorana Bensona. Predstavnici ove firme bez obzira, što nemaju investiciju na području Opštine Bijelo Polje razumjeli su situaciju na sjeveru Crne Gore i prihvatili da doniraju određeni iznos sredstava, koji će biti dovoljan da se završi glavni dio ovog posla, a dio koji preostaje za dva dijela torotoara od hotela do raskrsnice, kod tržnog centra ,,Forum”će biti finansiran od strane Direkcije i tender je obajavljen juče, za taj dio posla. To je samo prva faza rekonstrukcije gradskog trga, jer je plan da kroz oblik privatno-javnog partnerstava u dijelu donjeg parka gradimo dva poslovna kompleksa i to će biti druga faza i sve to će dati trajan pečat najužem gradskom jezgru i nadamo se da će to biti nešto, po čemu će grad biti prepoznatljiv, kazao je Žurić.

Premijer Marković u radnoj posjeti Bijelom Polju

 

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković u okviru dvodnevne posjete Bijelom Polju razgovaro je danas sa predsjednikom Opštine Aleksandrom Žurićem i njegovim saradnicima o razvojnim projektima od značaja za Bijelo Polje. Takođe, premijer je iskoristio priliku i da se sastane sa i sa predstavnicima studenata šest fakultetskih jedinica u Bijelom Polju.

- Ova posjeta je dio planskih akitvnosti Vlade Crne Gore, sa ciljem da na sjeveru, a ove nedjelje u Bijelom Polju, razgovaramo o svim problemima koji postoje na putu brže i kvalitetnije valorizacije resursa koje imamo, kako bi se i u Bijelom Polju i na sjeveru živjelo bolje, kazao je premijer Marković.

Inače, ovo nije uobičajena radna posjeta premijera, već su njegovom današnjem dolasku prethodile posjete potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, ministarke ekonomije i ministra i održivog razvoja i turizma. Premijer Marković je danas sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje Aleksandrom Žurićem i njegovim saradnicima analizirao rezultate posjete predstavnika Vlade, gdje je postignut dogovor šta treba raditi u Bijelom Polju.

- U Bijelom Polju su ozbiljni potencijali, ne samo u turizmu, već i u poljoprivredi, ali i u daljem razvoju infrastrukture i u drugim oblastima, kao što je energetika. Crnogorska Vlada je kroz kapitalni budžet obezbijedila značajana stredstva za Bijelo Polje, ali i čitav sjever, kazao je Marković.

 

Predsjednik Žurić razgovarao sa ministrom Radulovićem o razvojnim projektima u Bijelom Polju

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić  i ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović razgovrali su danas o projektima iz oblasti turizma i održivog razvoja, a koji se realizuju ili će biti realizovani u Bijelom Polju. Predsjednik Žurić i ministar Radulović obišli su radove na gradskom kolektoru.

Predsjednik Žurić je kazao da je tokom razgovora bilo riječi o projektima koji se zajedniči rade ove godine u Bijelom Polju.

-Jedan od najznačajnih je izgradnja gradskog kolektora, koja je započeta prije nekoliko dana, a zahvaljujući partnerstvu sa Evropskom komisijom. Razgovarali smo i o projektima, koji su razvojnog karaktera, koji se rade u saradnji resornog Ministarsta i Direkcije javnih radova, a u saradnji sa lokalnom upravom. Radi se o projektima valorizacije bjelopoljske strane ,,Bjelasice“, Đalovića pećine, a dogovoren je početak radova na školi ,, Dušan Korać“, kazao predsjednik Žurić.

Ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović kazao je da je izuzetno zadovoljan razgovorom.

-Bijelo Polje je centar sjevernog regiona Crne Gore, ne samo po broju stanovnika, već svemu pozitivnom što se u Bijelom Polju dešavalo predhodnih godina, a što se i sada dešava. Komunalna disciplina je pokretač razvoja Crne Gore, jer  znamo da Crna Gora ne može biti industrijska sila, ali može, da se bavi malim i srednjim biznisom. Podržali smo ovaj projekat, koji  je od velikog značaja za Bijelo Polje. Osim ovog projekta podržavamo i traženje trajne lokacije za deponiju i rješavanje tretmana komunalnog otpada, pokrenuli smo priču oko reciklažnog centra. Razgovori su bili veoma sadržajni i nećemo stati na ovome, već ćemo ići sa svim ovim do kraja, jer  ovo je nasušna potreba Bijelog Polja i ne samo Bijelog Polja, kazao je Radulović.

 

Održan Biznis karavan u Bijelom Polju

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić otvorila je danas Biznis karavan u Bijelom Polju.

 

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić kazao je da je Bijelo Polje centar sjevernog regiona Crne Gore, a to nije titula koja se dobija deklarativno, već je to epitet ,koji  je stečen kontinuiranim investicijama, kojima smo riješili skoro sve glavne infrastrukturne probleme u Bijelom Polju.

 

-Investicioni ciklus se nastavio i ovim najtežim ekonomskim i finansijskim godinama, pa gotovo svake godine oko 20 miliona eura se uloži u lokalnu infrastrukturu. Sve ovo nam je dalo nadu, da će investicije pratiti taj trend, ali toga nije bilo u dovoljnoj mjeri, ali je bilo u značajnoj mjeri i nadamo se da smo iz tih temeljnih stvari izašli i da ćemo nadgradnju postići lakše. Činili smo i odrđene administrativne napore, koji su rezultirali, da Bijelo Polje po dažbina, koje su usmjerene prema privredi ima brojne povoljnosti. Proglasili smo biznis zone, koje su dale svoj rezultat, pa već imamo finalizaciju tri velika industrijska projekta, jer je jedna fabrika otvorena prije par mjeseci, a dvije će biti završene u narednih nekoliko mjeseci sa direktno planirnim otvaranjem 300 radnih mjesta i sa mnogo većim brojem kooperanata, a time i punim efektom tih investicija. Sve ove aktivnosti će svoj konačni epilog dobiti kroz valorizaciju velikog kompleksa u industrijskoj biznis zoni, a to je imovina nekadašnjeg Vunarskog kombinata, jer smo naporima, zajedno sa Ministrstvom ekonomije i drugim stručnim službama pronašli model za koji mislimo, da će sigurno biti uspješan i da ćemo, već  u aprilu imati varijantu stavljanja u funkciju imovine nekadašnjeg Vunka, kazao je Žurić.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić kazala je da je u bogatoj komunikaciji u posljenjih nekoliko mjeseci saznala, da je mali broj privrednika upoznat sa onim što Ministarstvo ekonomije daje, kroz svoje programe podrške.

 

-Ministarstvo ekonomije realizuje devet programa podrške i oni se uglavnom odnose na različite olakšice što u direktnom finansiranju dijela obaveza, što u smanjenim obavezama, koje privrednici treba da plaćaju prema državi, a u velikoj mjeri sarađujemo i sa lokalnim smoupravama u dijelu obavez, koje privrednici treba da palaćaju prema lokalnim upravama. Namjera Biznis karavana je, da u živoj komunikaciji sa privrednicima u svim opštinama u Crnoj Gori, oni dođu do informacija, šta Ministarstvo ekonomije nudi, a i da vidimo šta smatrajum,  da bi bilo dobro promijeniti u tim programima, da b bili uspješni, kazala je Sekulić.

 

Direktor Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević upoznao je privrednike sa mogunostima, koje nudi IRF, a tiču se podsticaja preduzetništva.

 

Direktor firme ,,DOO Put-Gross” Hasan Ramović  kazao je da su mjere, koje su danas predstavljene maksimalne mjere podsticaja proizvodnji.

 

-Mislim da su  kriterijumi relativno prilagodljivi svim  preduzetnicima. Imamo i posebne mjere Investciono razvojnog fonda. Ovo su dobri koraci, samo da se mi malo prilagodimo i iskoristimo ove mogućnosti, kazao je Ramović.

 

 

Ministarstvo ekonomije ovu aktivnost realizuje uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

 

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović u radnoj posjeti Bijelom Polju

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović i direktor Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević, u okviru radne posjete Bijelom Polju, sa predsjednikom Opštine Aleksandrom Žurićem obišli su danas radove na mljekari „Milkraft Leche“ u Pavinom Polju, razgovarali sa predstavnicima uprave i radnika AD „Bjelasica Rada“ i održali sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima i predstavnicima Uprave za šume.

Predsjednik Žurić je kazao da veliku nadu razvoju ovog kraja daje gradnja autoputa, kao i ostali infrastrukturni projekti, koje smo započeli u Bijelom Polju, a neke od njih i završili, kao što je put Slijepač Most–Crkvice prema Pljevljima i Žabljaku koji je završen na našoj teritoriji.

-Naš krajnji cilj su investicije u ozbiljne prerađivačke pogone, kao što je projekat koji smo danas obišli, a to je mljekara „Milkraft Leche“. Nadam se da će takvih projekta u narednom periodu biti još više. Poljoprivreda za Opštinu Bijelo Polje predstavlja područje razvoja koje nije dovoljno valorizovano i koje može obezbijediti dobro pozicioniranje u odnosu na okruženje, jer za razvoj poljoprivrede opština posjeduje resurse o kojima govorimo na svim sličnim sastancima. Postoje mehanizmi od strane lokalne uprave, Ministarstva poljoprivrede i IRF-a, koje možemo koristiti, a koje nismo koristili u dovoljnoj mjeri. Uzimajući u obzir da polovina stanovništva živi na ruralnom području,Opština Bijelo Polje je patentirala i u dobroj mjeri sprovela set mjera za podsticaj poljoprivrede i to u dijelu koji nije obuhvaćen budžetom Vlade Crne Gore, kazao je Žurić.

Ministar Simović je kazao da su danas obišli mljekaru u izgradnji „Milkraft Leche“ u Pavinom Polju, a danas sam od investitora dobio potvrdu da bi u narednih šest mjeseci mogli podijeliti zadovoljsto, da taj projekat bude završen.

-Imaćemo useljenu farmu, od petsto krava i završenu mljekaru, koja će imati dnevni kapacitet 60 tona. Ovo je važan projekat koji bi trebao da animira cijeli mljekarski sektor u Vranešu ali i šire i to će biti okosnica mljekarskog sektora na sjeveru Crne Gore, uz postojeće mljekare. Nakon toga u razgovoru sa upravom i predstavnicima radnika AD „Bjelasica Rada“ razgovarali smo o problemu u ovoj firmi i u razgovoru sa predstavnicima radnika dogovorili da u narednom periodu treba da realizujemo ono što je državno opredjeljenje i potreba uposlenih, a to je da ta fabrika radi. Treća današnja aktivnost je  sastanak sa vrijednim domaćinima ovog kraja. Imali smo intezivan dijalog o tome šta svi zajedno možemo da uradimo kako bi se na području Bijelog Polja aktivirala nova poljoprivredna gazdinsta i kako bi postojeća učinili još konkurentnijim i svi oni iskoristili brojne mogućnosti, koje se daju sa nivoa Vlade Crne Gore, posredstvom resornog Ministarstva kroz Agrobudžet ili sa nivoa IRF, kao i one mogućnosti koje se nude sa nivoa lokalne samouprave. Agrobudžet za ovu godinu iznosi 31 milion 560 hiljada eura i u odnosu na prošlu godini povećan je za 40 odsto. Boravak u Bijelom Polju nastavljamo obilaskom Uprave za šume, kazao je Simović

Direktor Investiciono razvojnog fonda Zoran Vukčević kazao je da je IRF ukupno do sada, u projekte na području Bijelog Polja, uložio preko dvadeset šest miliona eura, od toga osamnaest miliona u oblasti poljoprivrede.

Predsjednik Žurić priredio prijem za predstavnice Bijelog Polja na takmičenju ,, Crna Gora u ritmu Evrope”

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić sa saradnicima, priredio je danas prijem za predstavnice Bijelog Polja na takmičenju ,, Crna Gora u ritmu Evrope“ Andreu Kojović učenicu OŠ ,,Pavle Žižić iz Njegnjeva i Ivanu Jaćimović učenicu OŠ ,,Risto Ratković“, njihove porodice i predstavnike ovih škola.

Predsjednik Žurić kazao je da Crna Gora otkucava u ritmu Evrope, a da su to pokazali i naši mladi sugrađani.

-Ova manifestacija je zavrijedila veliku pažnju i na najbolji način pokazala, sve ono što evropski put nudi,  a što podrazumijeva razmjenu iskustava, moguće školovanje van svog govornog područja. Direktori škola i prosvjetni radnici u Bijelom Polju predano rade svoj posao, kojima dugujem njaveću zahvalnost, ali ovom uspjehu je doprinijelo i veliko razumijevanje roditelja, da djeca nakon školtskih aktivnosti budu podržana za ono što nije osnov, čime će se baviti u životu. Lokalna zajednica je to prepoznala, a izraziti dar je kada među 170 učesnika, njih dvije pokazu da su ubjedljivo najbolje. Obaveza nas, kao predstavnika lokalne uprave je da im damo punu podršku. U slučaju da naše predstavnice pobijede na ovom takmičenju odrđena sredstva idu opštini pobjednici, a lokalna uprava će obezbijediti još toliko sredstava za programe socijalne podrške, kulture i obrazovanja , kazao je predsjednik Žurić.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić kazala je da je za audiciju bilo prijavljeno 170 učesnika, ali ova djeca su se izdvojila svojim talentom.

-Nakon toga organizatori su održali sastanak sa roditeljima ove djece, gdje je potpisana saglasnost  za njihovo učešće na manifestaciji. Zatim su uslijedile probe, Opština Bijelo Polje je ustupila najbolje što ima, a to je velika sala Centra za kulturu, što je i najsličnije prostoru u kojem će oni nastupiti dvateset devetog aprila, kazala je Čikić.

Andera Kojović kazala je da je u početu bilo teško, jer će pjevati na njemačom jeziku, ali sad smo se navikle. Probe nam idu dobro radimo sa dobrim koreografom i profesoricom pjevanja, kazala je  Kojović, a Ivana Jaćimović kaze da je projekat dobro organizovan, a mi ćemo se potruditi da pjesmu te noći otpjevamo što bolje, kazala je Jaćimović.

Predsjednik Žurić razgovarao sa predstavnicima Direkcije za javne radove i Ministarstva turizma i održivog razvoja o projektima od značaja za Bijelo Polje

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić sa saradnicima razgovarao je danas sa pomoćnikom direktora Direkcije za javne radove Crne Gore Miomirom Peruničićem i predstavnikom Ministarstva turizma i održivog razvoja Rešadom Nuhodžićem o projektima, koji su od značaja za Bijelo Polje. 

Pomoćnik Direktora Direkcije za javne radove Miomir Peruničić kazao je da je razgovarano o valorizaciji Bjelasice- lokaliteta Cmiljača, valorizaciji Đalovića pećine, izgradnji škole ,,Dušan Korać“, rekonstrukciji skupštinske sale, izgradnji pješačkog mosta u Njegnjevu i javne rasvjete na obilaznici u Bijelom Polju. Pored ovih projekta u planu je rekonstrukcija saobraćajnica po prioritetu lokalne uprave.

-Ove  godine planiran je početak izgradnje objekta škole ,,Dušan Korać“, a prije nekoliko godina je urađena projktana dokumentacija. U ovoj godini za lokalitet Cmiljača planiramo izgradnju elektro-energetske mreže. Planairamo da raspišemo konkurs, a zatim i tender za izgradnju bazne stanice na Cmiljači. Za nešto više od mjesec dana raspisaćemo tender za nabavku žičare, koji je bio raspisan prošle godine, ali nije bilo ponuda. Za potrebe budućeg skijališta radi se put Ravna Rijeka-Jasikovac, a u planu je da jedan sloj asfalta uradimo do kraja godine. Ugovoreni su radovi za izgradnju mosta na Ljuboviđi i očekujemo da te radove započnemo početkom aprila mjeseca sa pripadajućom saobraćajnicom. Planiramo od Jasikovca da započnemo radove prema Cmiljači od oko devet kilometara puta i očekujemo da možemo iskope, nasipe, zidove propuste do Cmiljače završiti do kraja naredne godine. Što se tiče Đalovića pećine u prošloj godini smo završili projekat puta od Bistrice do manastira Podvrh u dužini 5,8 kilometara , a krajem prošle godine raspisali smo javnu nabavku za izgradnju1,5 kilometara puta bez asfalta, a u pripremi je tender za preostale radove sa asfaltom za prvu i drugu fazu. Računamo da će ovaj put biti završen do kraja 2018. godine. Pokrenuli smo aktivnosti za izradu glavnog projekta za elktro-energetsku infrastrukturu za stabilno napajanje strujom lokacije kod manastira Podvrh, koja nam je neophodna za žičaru. Ove godine planiramo raspisivanje javne nabavke  za nabavku žičare za Đalovića pećinu. U ovoj godini radićemo glavni projekat uređenja Đalovića pećine i očekujemo da ćemo taj projekat završiti do sredine iduće godine, kada bi raspisali tender za izvođenje radova. Planiramo tokom 2020.godine da Đalovića pećina bude u funkciji za turiste. U planu je da javna rasvjeta na obilaznici oko Bijelog Polja bude završena u ovoj godini, što je vema značajno pored ovih projekata, kazao je Peruničić.

 

Predsjednik Žurić upriličio prijem za OK Jedinstvo Bemaks osvajača Kupa Crne Gore

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić upriličio je danas prijem za rukovodstvo, stručni štab i igrače Odbojkaškog kluba Jedinstvo Bemaks osvajače Kupa Crne Gore.

Predsjednik Žurić čestitao je na postignutom uspjehu i istakao da Odbojkaški klub Jedinstvo  Bemaks piše nove stranice sportske istorije.

-Izdvajanja lokalne uprave za sport su najveća u Bijelom Polju, od svih opština u Crnoj Gori, procentualno u odnosu na visinu budžeta. Ono za šta smo se mi odlučili, kada je u pitanju podrška sportu je masovnost koja daje rezultate. Najveća satisfakcija stigla je sa finala Kupa Crne Gore, u kojem je prekinuta dominacija jednog velikog kluba, a  jedan do tada mali klub počeo da pravi svoje najveće korake. Nagradićemo uspjeh i dobićete značajnu premiju, a priprema se i posebna kancelarija, koja će u narednim danima biti predata klubu na korišćenje. Imali ste sreću, da je rad kluba prepoznala kompanija Bemaks, koja je obezbijedila dovoljnu podršku da  nadrastete, ono što ste predstavljali do tada. Pozivamo i ostale firme da se uključe i odaberu po jedan sport,  koji će da podrže, kazao je predsjednik Žurić.

Predsjednik OK Jedinstvo Bemaks Miloš Marić zahvalio se svim sponzorima, koji su omogućili da se ovo značajno takmičenje održi u Bijelom Polju.

Ovaj uspjeh je preporuka sponzorina da treba ulagati u sport . Zahvaljujem se Opštini Bijelo Polje na velikoj podršci, istakao je Marić.

-Trener OK Jedinstvo Bemaks Darko Prebiračević zahvalio se igračima, bez kojih ne bi bio ostvaren ovaj uspjeh.

-Svi smo govoril da smo svoj maksimum postigli zahvaljujući prekretnici koja se desila prošle godine, a ja želim da ponovim da je nas održalo, to što su momci, bez nekih velikih zahtjeva korak po korak pravili sve bolje rezultate, što je prošle godine rezultiralo sa dva finala. Kada se malo ko nadao u naš uspjeh, a kompanija Bemaks, prestižni brend je prepoznala naš kvalitet, kojoj se posebno zahvaljujem. Zahavljujem se publici, koja je pokazala da im ovo puno znači, a mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo ukazano povjerenje, kazao je Prebiračević.

Završena devetnaesta sjednica lokalnog parlamenta

 

 

Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje u nastavku devetnaeste sjednice razmotrili su i usvojili više značajnih odluka.

Skupština je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ i za direktora ove ustanove imenovan je Ensad Omerović. Data je saglasnost i na Odluku Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje i za direktora imenovan Željko Raičević. Usvojen je i Prijedlog Odluka iz imovinsko pravne oblasti.  

 

Kompanije Put Gross i Merkator “Stvaratelji za stoljeća”

Bjelopoljske kompanije “Put Gross” i “Merkator” dobili su priznanja “Stvaratelji za stoljeća” od Nezavisnog međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada i priznanja „Stvaratelji za stoljeća“, koji se dodjeljuju najzaslužnim za razvoj preduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Evropi.

Za ovo prestižno priznanje konkurisalo je blizu 200 kandidata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Njemačke, Slovenije i Srbije.

Bjelopoljskim kompanijama nagrade su uručene u Dubrovniku.


Odluku o ovoj značajnoj nagradi donio je nezavisni Međunarodni komitet istaknutih stručnjaka za ekonomiju, marketing, menadžment, finansije i preduzetništvo, u sastavu prof. dr Sinša Zarić, predsjednik Komiteta iz Srbije, prof. dr Franz Schausberger, počasni član Komiteta iz Austrije, dr Bernhard Prestel, počasni član Komiteta iz Njemačke/Švajcarske, prof. dr Reinhard Priebe, počasni član Komiteta iz Njemačke, prof. dr Biljana Sekulovska – Gaber, zamjenica predsjednika Komiteta iz Makedonije, prof. dr sc. Velimir Srića, zamjenik predsjednika Komiteta iz Hrvatske, prof. dr Jugoslav Jovičić, zamjenik predsjednika Komiteta iz BiH, prof. dr Nenad Brkić, član Komiteta iz BiH, mr sci. Franc Pangerl, član Komiteta iz Slovenije, mag. oec. Vesna Cvitanović, član Komiteta iz Hrvatske, prof. dr Aleksandar Andrejević, član Komiteta iz Srbije, prof. dr sc. Slavica Singer, član Komiteta iz Hrvatske, prof. dr Bahrija Umihanić, član Komiteta iz BiH, dr Sanja Popović-Pantić, član Komiteta iz Srbije i doc. dr sc. Vatroslav Škare, član Komiteta iz Hrvatske.

 

 

Strana 1 od 86