Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić razgovarao je danas sa predsjednikom Opštine Berane Dragoslavom Šćekićem o novom konceptu razvoja koji bi vodio ka jačem povezivanju oko zajedničkih interesa i intenzivnije saradnje ovih opština.

Predsjednik Žurić je kazao da bi saradnja opština Bijelo Polje i Berane omogućila efikasnije i ekonomičnije vršenje određenih poslova, čime bi se kvalitetnije odgovorilo potrebama građana.

- Saradnja između opština Bijelo Polje i Berane prije svega biće uspostavljena u razvoju poljoprivrede, infrastrukture, saradnje opštinskih službi, razmjeni iskustava, zajedničkog apliciranja sa projektima kod određenih fondova, a ono na šta ćemo posebno usmjeriti pažnju je otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje broja nezaposlenih. Takođe, na današnjem sastanku razgovarali smo o regulaciji vodotoka rijeke Lim, problemu napuštenih pasa i mogućnosti trajnog rješenja problema pasa lutalica, kazao je predsjednik Žurić.

Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić je kazao da bi saradnja između opština Bijelo Polje i Berane, kao i ostalih opština na sjeveru Crne Gore, doprinijela efikasnijem razvoju ovih opština.