Ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović kazao je da je prije javne rasprave imao sastanak sa predsjednikom Opštine Aleksandrom Žurićem, na kojem je razgovarano o realizaciji projkta kolektora. Prije nekoliko dana je izdata građevinska dozvola za kolektor i trebalo bi da radovi na tom projektu budu ubrzani. Bilo je riječi i o čišćenju korita rijeka.

-Što se tiče javne rasprave ona se tiče jednog od najživotnijih zakona u Crnoj Gori Zakona o planiranju i izgradnji, a koji je podjednako važan zbog čnjenice da je u njega unesen kao sistemski Zakon o regularizaciji nelegalnih objekata. Tim zakonom smo uprostili i pojeftinili legalizaciju objekta koji su objekti osnovnog stanovanja. Predhodnim zakonom je bilo propisano, da bi se lagalizovao objekat morao se napraviti projekat izvedenog satnja i ispitati sejzmika, što je jako skupo i konplikovano, a i dugo taraje. Odlučili smo da za objekte osnovnog stanovanja pojednostavimo proceduru, kazao je ministar Radulović.