Radovi na rekonstrukciji glavnog gradskog trga u Bijelom Polju, realizuju se planiranom dinamikom.  U okviru ove faze obezbijeđena je donacija, od strane kompanije Adriatic properties jednog od najznačajnijih investitora u Crnoj Gori sa sjedištem u Budvi.

Vrijednost radova je oko 480.000, a izvođač je firma Unipred iz Bijelog Polja. Projekat se realizuje u 3 faze, dok je ukupna površina obuhvaćena projektom 4.900 m2. Posle izvedenih laboratorijskih ispitivanja koje je dostavio izvođač radova i dobijanja potrebnih saglasnosti, odlučeno je da se u centralnom dijelu ulice postave granitne ploče dimenzija 30X30x6 cm i 60x30x6 cm, tipa Mariovo krin i Gabro-Jablanica, dok će krajevi biti obloženi granitnom pločama i kaldrmom dimenzija 10x10x10 cm svijetlo sive boje tipa Mariovo krin.

Prema riječima Milanka Minića, direktora Direkcije za izgradnju i investicije završetak radova je planiran za avgust 2017. godine. Završetak radova može zavisiti i od vremenskih uslova i drugih nepredviđenih radova, posebno kad su u pitanju podzemne instalacije jer se još ne posjeduje katastar podzemnih instalacija, istakao je Minić.

Za završetak treće faze rekonstrukcije gradskog trga je tender pri kraju, a to podrazumijeva izradu putnog zastora od hotela Bijela Rada do tržnog centra ''Forum''. Ovaj dio radova finansira Direkcija za javne radove Crne Gore.

Predsjednik Opštine Aleksandar Žurić je ranije najavio da je ovo samo prvi dio rekonstrukcije gradskog trga, jer je plan da se kroz oblik privatno-javnog partnerstava u dijelu donjeg parka grade dva poslovna kompleksa, što će dati trajan pečat najužem gradskom jezgru po čemu će Bijelo Polje biti prepoznatljivo.