Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žuric održao je danas sastanak sa predstavnicima resornih inspekcijskih službi, ribolovackog društva ,,Sinjavac" i vlasnicima mesara i živinarskih farmi na kojem je bilo rijeci o zaštiti rijeke Lim.

Sa sastanka je upucen apel prema privrednim društvima i građanima, da prestanu sa ponašanjem koje devastira prirodnu okilinu i rijeku Lim, ali i sve ostale rijeke. Dogovorno je da se sacekaju rezultati analize vode koja je danas uzeta na tri lokacije, a na naredenom sastanku razgovarace se o rezultatima ove analize.

Rukovodilac Radne jedince ,,Čistoća“ komunalnog preduzeca ,,Lim“ Senad Pačariz kazao je da je ovaj sastanak bio od izuzetne važnosti, a tema je bila zagadenost rijeke Lim i pritoka koje se ulivaju u Lim.

-Mi kao predstavnici komunalnog  prduzeća ,,Lim"  iznijeli smo svoj stav po tom osnovu u cilju zaštite javnih površina, zaštite obala Lima, ali i svih pritoka. Iznijeli smo jasan stav, da smo spremni sa svom raspoloživom mehanizacijom, opremom i radnom snagom, da pružimo bilo koji vid usluge svim subjektima koji proizvode otpad, koja vjerovatno šteti u vecoj ili manjoj mjeri. Mi cemo to kao Služba da sprijecimo, odnosno obezbijedimo našu uslugu svim našim klijentima, tako što cemo postaviti komunalne posude koje su adekvatne  u zavisnoti o kojoj se otpadi radi. Obezbijedicemo komunalnu posudu odredenog kapaciteta i zajednicki možemo odrediti  dinamiku pražnjenja tih posuda i sve to sanirati na adekvatan nacin. Sigurno cemo u saradnji sa Komunalnom policijom doci do podataka koji su to odlagaci takve otpadi i da ce oni biti evidentirani.  Zakljucak sastanka je da svi uzmemo ucešce i da smanjimo zagadenost javnih površina, posebno da zaštitimo riblji fond i smanjimo zagadenost rijeke Lim i udemo u proceduru, gdje ce svi gradani, a i mi kao službe uciniti  pomak, jer to je neminovnost i mi to moramo da sprovedemo, kazao je Pacariz.