Svečanom sjednicom, uručenjem Nagrade 3.januar i javnih priznanja Opštine Bijelo Polje,  polaganjem vijenaca na Spomenik palim borcima, otvaranjem gradskog trga, polaganjem kamena temeljca za most Sutivan-Njegnjevo, otvaranjem mosta na rijeci Ljuboviđi u Ravnoj Rijeci i otvaranjem Hidroelektrane u  Majstorovini obilježen je 3.januar Dan opštine i Dan oslobođenja Bijelog Polja. Svečanoj sjednici Skupštine opštine prisustvovali su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, premijer Duško Marković i brojni drugi gosti.

Za nama je još jedna godina koju smo živjeli jedni sa drugima, još jedna godina u kojoj smo imali obavezu da svojim zalaganjem otvorimo nove horizonte generacijama koje dolaze, istakao je na svečanoj sjednici povodom Dana Opštine predsjednik Aleksandar Žurić.

-Danas ponovo imamo čast ali i uzvišenu dužnost,  da 3. januar slavimo kao svijetli datum istorije našeg grada i prisjetimo se slave, junaštva i žrtava boraca oslobodilačke Sedme omladinske brigade. Kada je u pitanju razvoj infrastrukture, svjedoci smo višemilionskih investicija koje su kvalitativno promijenile lice našeg grada i učinile ga u svakom smislu urbanijim i funkcionalnijim mjestom za život. Obilaznica, regionalni put prema Pljevljima, nova željeznička infrastruktura na teritoriji naše opštine, moderan Dom za brigu o našim najstarijim sugrađanima, impozantan novi Dom zdravlja i rekonstruisana odjeljenja gradske bolnice, avangardni objekti gradskih vrtića, gradska tržnica, nova gradska parking garaža, najsavremeniji granični prelaz Dobrakovo, unikatan gradski most, mostovi na Ribarevinama i Strojtanici sa pratećim saobraćajnicama, stambeno-poslovni kompleks u Nikoljcu, stambeni objekti na Ribarevinama, gradska kapela i niz prigradskih i seoskih objekata iste namjene. Izgrađen je novi i rekonstruisan postojeći objekat za djecu sa posebnim potrebama, nova zgrada Opštinskog Crvenog krsta, novi Spomen park i Park pjesnika, novo izvorište za snadbijevanje grada vodom i značajni novi prigradski i seoski vodovodi, brojni novi elektroenergetski objekti, Data rikaveri centar, objekti novih škola i potpune rekonstrukcije brojnih postojećih,  asfaltiranje probijanje i nasipanje puteva u prigradskim i seoskim naseljima. Jedan od najzahtjevnijih projekata je  izgradnja gradskog kolektora u partnerstvu sa  EK  izgradnja rasvjete na obilaznici, nova sala Skupštine opštine, početak novog objekta škole Dušan Korać sa objektom nove Muzičke škole, među prvim opštinama usvojen PUP  i brojna druga planska dokumenta posebne namjene, i mnogi drugi, manji, ali ni malo manje važni projekti za život naših građana,  što je doslovce - svake godine pojedinačno iznosilo najmanje 20 miliona eura novih investicija. Veoma značajna sredstva uložena su u razvoj sportskih klubova, domaćih i međunarodnih nadaleko prepoznatih kulturnih manifestacija,  4 biznis zone, sa već otvorenim fabrikama ali i brojnim započetim i planiranim proizvodnim pogonima, kao i posebno - strateški razvojni projekti valorizacije Bjelasice i Đalovića pećine, vrijedni zajedno više od 40 mil eura, već u odmaklim fazama realizacije.  Sve ovo zajedno dokazuje da smo nastojali da snažno razvijemo ukupan društveni ambijent i život u svim njegovim segmentima i na svim nivoima. Danas smo svečano otvorili rekonstruisani gradski trg (i, ii i iv fazu) površine oko 55000 m², uz donaciju ugledne kompanije Adriatic Properties, i učešće vladine i opštinske Direkcije za javne radove, sa ugovorenom završnom fazom koja slijedi, ukupne projektovane vrijednosti od oko 1milion eura. Konačni novi izgled gradsko jezgro će dobiti posle rekonstrukcije fasada u ulicama Slobode, Tršovoj i ulici Živka Žižića, i nakon postavljanja nove, dekorativne gradske rasvjete za šta su projekat i tender već pripremljeni. Nakon svečane sjednice, obilježićemo i početak radova na izgradnji mosta Sutivan-Njegnjevo. Danas ćemo obilježiti i otvaranje mosta u Ravnoj Rijeci koji nas direktno spaja sa srcem bjelopoljske strane Bjelasice a kojem je kamen temeljac postavljen u prisustvu premijera prije samo nekoliko mjeseci. Danas ćemo otvoriti I još jednu hidroelektranu na teritoriji naše opštine,  na rijeci Bistrici u Majstorovini, vrijednu 7 miliona eura, koja potvrđuje hidropotencijal sjevera Crne Gore, a koja već zapošljava 10-ak mladih ljudi sa područja na kojem se nalazi.  Za sve navedeno bilo je potrebno obezbijediti za nas, a i za druge mnogo bogatije države i opštine značajne finansijske iznose, koji su samo dijelom ostvareni iz sopstvenih izvora, dobrom pripremom projekata i razumijevanjem dijelom iz međunarodnih donacija,  a prije i iznad svega zahvaljujući snažnoj podršci premijera i Vlade Crne Gore, sve sa našim najbitnijim ciljem, da spremni dočekamo efekte izgradnje autoputa i tako zajedno riješimo najveće probleme sjevera, visoku nezaposlenost posebno mladih ljudi i zaustavimo migracije i emigracije naših građana iz sjevernog regiona, zaključio je Žurić.

Premijer Crne Gore Duško Marković na kraju radne posjete Bijelom Polju je kazao da je ovo bila dobra prilika da  sa predsjednikom Žurićem i njegovim timom sumira  sve ono što je  urađeno u Bijelom Polju ali i da se dogovore  kako da u ovoj godini nastave  realizaciju započetih projekata i stvore  pretpostavke za nove projekte.

-U 2017.godini smo napravili dobre rezultate i stvorili dobru osnovu da crnogorska ekonomija raste i u 2018.godini. Na taj način stvaramo nove prilike za naše ljude i otvaramo nova radna mjesta, posebno na sjeveru jer je to region u Crnoj Gori koji pruža velike mogućnosti za čitavu državu i njenu ekonomiju, naravno i za građane sjevera. Zbog toga sam ja često na sjeveru i kada god dođem na sjever pa i u Bijelo Polje želim da govorim o projektima koje sprovodimo i onim koje želimo da realizujemo. Danas smo u Njegnjevu prisustvovali polaganju kamena temeljca, za gradnju novog mosta koji treba da spoji dva mjesta sa velikim brojem stanovništva. U Ravnoj Rijeci sam prisustvovao završetku gradnje mosta preko rijeke Ljuboviđe koji će biti veza sa budućim Ski centrom na Cmiljači. Zatim smo pustili u rad malu Hidroelektranu koja predstavlja jedan od projekata koji će doprinijeti energetskoj stabilnosti Crne Gore i njenom razvoju. U Bijelom Polju smo radili u prethodnoj godini puno ali nastavljamo i u ovoj  godini i prve dane Nove godine provodimo ovdje sa tim ciljem, kazao je Marković.

Nagrada 3.januar za 2017.godinu uručena je kompaniji Adriatic Properties iz Budve koja je donira 480 hiljada eura za rekonstrukciju gradskog trga.

Predstavnica kompanije Sanja Miljanić kazala je da Adriatic Properties kao društveno odgovorna kompanija, koja godinama posluje u Crnoj Gori, kada god je to moguće teži da podrži one projekte i aktivnosti, koje unapređuju život crnogorskih građana i čine ga ljepšim i kvalitetnijim.

-Ova težnja i želja se ne zaustavlja na geografskom području u okviru  kojeg poslujemo, već se trudimo da podržimo i razvoj gradova, koji su zbog svog geografskog položaja manje pristupačni, pa je samim tim ovakva podrška od velikog značaja, istakla  je Miljanić, dodajući da će novčanu nagradu donirati djeci sa posebnim potrebama u Dnevnom centru “Tisa”, Maloj grupnoj zajednici” i Udruženju “Oaza.

Javna priznanja Opštine Bijelo Polje –Opštinske Plakete uručene su Šućru Madžgalju studentu Medicinskog fakulteta u Beogradu, Veri Joksimović profesorici ruskog jezika u Osnovnoj školi Risto Ratković, Salunu Haskoviću poljoprivredniku i Odbojkaškom klubu Jedinstvo Bemax.