U nastavku radne posjete Bijelom Polju, potpredsjednika Vlade Crne Gore i resornog ministra za poljoprivredu Milutina Simovića, uspješnim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Bijelo Polje, Petnjica i Berane uručena su rješenja po osnovu javnih poziva za dodjelu podrške za nabavku stoke, odlaganje stajnjaka i preradu na poljoprivrednim gazdinstvima.

Poljoprivrednicima iz Bijelog Polja dodijeljena su rješenja i po osnovu poziva za preradu na gazdinstvima, a inače poljoprivredni proizvođači iz Bijelog Polja ostvarili su najveću podršku po pozivu za podršku za nabavku stoke. Poljoprivrednim proizvođačima se obratio predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, koji je istakao da želimo da pokažemo svim građanima opštine Bijelo Polje, da Opština i Vlada Crne Gore rade u kontinuitetu i ispunjavaju obećanja data u prethodnom periodu.

-Od ukupno 70 uglednih domaćina koji koriste ove mjere, njih 47 je iz Bijelog Polja, pa koristim i ovu priliku da se zahvalim Vladi Crne Gore i ministarstvu na pomoći proizvođačima koji su bili zainteresovani za ove pozive. Opština Bijelo Polje će se u narednom periodu još intezivnije truditi da pomogne poljoprivredni razvoj, kako finansijskim tako i tehničkim mjerama.

Svojim građanima Opština će ubrzo staviti na raspolaganje Kancelariju za izradu projekata koja će raditi u tri pravca, izrada biznis planova prema IRF, projekata prema Ministarstvu poljoprivrede i projekata prema Evropskim fondovima. Takođe, sve službe opštine čija je nadležnost poljoprivreda biće na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima. Želimo da se potrudimo i pokažemo i da uradimo sve da Bijelo Polje postane još bolji ambijent za život, zapošljavanje i razvijanje biznisa, istakao je Smolović.

Ministar Simović je naglasio da je poljoprivreda najveći pogon pod otvorenim nebom gdje je zaposlen najveći broj vrijednih domaćina.

-Naša profesionalna obaveza je da budemo sa vama i na terenu da se radujemo vašim rezultatima i slavimo vaša nova pregnuća. Vlada Crne Gore i Ministarstvo su prepoznali da Sjeveru treba značajnija podrška, i na tragu te jasne odgovornosti svi naši kapaciteti će biti stavljeni na raspolaganje. Bilježimo pozitivan trend u broju prijava zainteresovanih proizvođača, posebno kroz pozive za podršku nabavke stočnog fonda i upravljanje stajskim đubrivom. Kroz sve mjere biće uloženo preko 2 miliona eura i više od milion eura bespovratnih sredstava, zaključio je Simović.

Na kraju radne posjete potpredsjednik Vlade i predsjednik Oštine Bijelo Polje sa saradnicima su posjetili zemljoradničku zadrugu Zaton,  u okviru koje se gradi moderni proizvodni pogon za kisjeljenje kupusa.