Danas je održana druga redovna sjednica Skupštine Turističke organizacije Bijelo Polje. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Opštine i predsjednik Skupštine Turističke organizacije Bijelo Polje Petar Smolović, koji je prisutne upoznao sa dinamikom realizacije najznačajnijih projekata i predložio da se napravi strategija razvoja turizma na području Bijelog Polja.

Direktorica Turističke organizacije Bijelo Polje Violeta Obradović kazala je da su na sjednici usvojeni Izvještaj o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem, Program rada za 2018. godinu sa finansijskim planom i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Izvršnom odboru Turističke organizacije za davanje u zakup planinarskog doma Cmiljača.

Na sastanku se vodila konstruktivna i kvalitetna rasprava. Svi učesnici su iznijeli dobre ideje i prijedloge koji se tiču razvoja turizma u Bijelom Polju.