Potpisan je ugovor sa firmom „Tehnogradnja“ d.o.o Pljevlja za izvođenje radova na adaptaciji školske sportske sale, vrijednosti oko 164.000 eura, a početak radova očekuje se narednih dana.

Projekat se realizuje po modelu sufinansiranja Ministarstva prosvjete, Ministarstva sporta i Opštine Bijelo Polje, pri čemu je Ministarstvo prosvjete obezbijedilo 87.000 eura, Ministarstvo sporta 57.000 eura i Opština 20.000 eura.

Adaptacija fiskulturne sale podrazumijeva radove na krovu i izolaciji objekta, ugradnju moderne podloge za razne sportove, uređenje svlačionice, molersko farbarske radove, kao i opremanje objekta sportskom opremom.

Ministar prosvjete dr Damir Šehović i ministar sporta Nikola Janović izrazili su zadovoljstvo zbog skorašnjeg početka radova na adaptaciji sportske sale, za čiji završetak je predviđeno 90 dana od uvođenja izvođača u posao.

Poručujući da razvoj školskog sporta i zdravih stilova života ima nemjerljiv značaj za stasavanje zdravih generacija, ministri su naglasili da je država dužna da djeci obezbijedi uslove za kvalitetno bavljenje sportom.

Šehović i Janović rekli su da je ovo samo jedan od primjera međuinstitucionalne saradnje, koji može predstavljati dobar model za zajedničke aktivnosti na sličnim projektima i u drugim opštinama u Crnoj Gori.

Kako je razvoj Sjevera jedan od prioriteta Vlade, ministri su iskazali uvjerenje da će se sa jačanjem školske sportske infrastrukture nastaviti i naredne godine, za koju su najavljena još veća ulaganja u obrazovanje.

Predsjednik Opštine Petar Smolović je zajedno sa ministrima Šehovićem i Janovićemu julu potpisao Memorandum o saradnji na ovom projektu, koji će biti od značaja ne samo za učenike, već i za cijelu lokalnu zajednicu, kao i za sportske klubove sa teritorije Opštine.