U ime Opštine Bijelo Polje i svoje lično ime svim sugrađanima čestitam Novogodišnje praznike, sa željom da ih provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći.

U Novoj 2019. godini želim da svi zajedno radimo na dobru Bijelog Polja, kako bi naš grad postao sve bolje mjesto za život.