Danas je održana sjednica Koordinacionog tima za izradu Plana kapitalnih investicija za opštinu Bijelo Polje, kojom je predsjedavao koordinator Tima i predsjednik Opštine Petar Smolović. Sastanku je prisustvovao i direktor Uprave javnih radova Crne Gore Rešad Nuhodžić. Na sastanku je razmotren Nacrt plana kapitalnih investicija za opštinu Bijelo Polje i napravljena  je selekcija kapitalnih i lokalnih projekata.

Predsjednik Smolović je kazao da su najznačajni kapitalni projekti valorizacija planine Bjelasice i Đalovića pećine realizuju planiranom dinamikom i da elementi za ove dvije žičare treba da stignu do 1 .jula, a da montiranje istih je planirano za septembar ili početak oktobra mjeseca.

-Osim ova dva projekta od kapitalnog značaja su izgradnja OŠ ,,Dušan Korać" i Mizičke škole, Dječjeg  vrtića u naselju Gornji grad, izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, Regionalne deponije za 11 opština, Sportsko rekreativnog centra Otoka, Centra kreativnih industrija na lokalitetu nekadašnjeg vojnog skladišta Cerovo, ali izgradnja putne, vodovodne i druge infrastrukture, zaključio je Smolović.