Danas je u Bijelom Polju u okviru projekta ,,Evropski dan u tvom gradu“ održana panel diskusija pod nazivom „Uloga Lokalnih samouprava u pristupnim pregovorima”.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović govoreći na panel diskusiji je istakao da proces decentralizacije poslova sobom nosi i veću odgovornost lokalnih vlasti.

-Rastu očekivanja lokalnog stanovništva, organizacija i privrede za kvalitetnijim pružanjem usluga na lokalnom nivou. Od opština se očekuje da poboljšaju životni standard i kvalitet života na lokalnom nivou i obezbijede povoljan poslovni ambijent, koji donosi nove investicije i povećanje zaposlenosti.

Predsjednik Opštine kazao da je jedan od najznačajnih projekata u našoj opštini, koji se realizuje uz pomoć sredstava EU fondova, je projekat izgradnje kolektora sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda.

-Projekat se radi po fazama, a ukupna vrijednost investicije je cca 25 miliona eura.

-Za prvu fazu ovog projekta, koja je završena – u toku je tehnički prijem izvedenih radova, sredstva od 3.110.803,00 eura su obezbjeđena od strane Delegacije EU. Takođe je, za prvu fazu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čija je vrijednost 6 miliona eura, dio sredstava u iznosu od 3.053.320,00 eura obezbijeđen od strane Evropskog fonda – WBIF-a. Drugi projekat kojim smo unaprijedili uslove za parking automobila u centralnom dijelu grada, je izgradnja parking garaže. Vrijednost ovog projekta je 1.050.000,00 eura, a učešće Delegacije EU je 525.910,35 eura. Projektom “Ekološka valorizacija proizvoda u graničnom području”, vrijednosti 242.541,18 eura (EU sredstva 206.160,00 eura), smo povećali stepen ekonomskog razvoja prekogranične regije kroz promociju proizvodnje organske hrane. Projektom “Kroz kulturu i turizam do boljeg partnerstva”, vrijednosti 249.587,62 eura (EU sredstva 209.653,60 eura ) je unaprijeđena vjersko/turistička ponuda u prekograničnoj oblasti kroz obnovu vjerskih objekata i mapiranje kulutrnih i istorijskih znamenitosti. Projekat “Osnaživanje ekonomskog razvoja kroz održivo upravljanje vodnim resursima” je imao za cilj da stvori strateške okvire i potrebnu infrastrukturu za održivo i efikasno upravljanje vodnim resursima i sistemima za navodnjavanje na loklanom nivou. Vrijednost ovog projekta je 274.463,00 eura (EU sredstva 232.823,00 eura). Osim navedenih projekata, realizovani su i brojni drugi iz oblasti socijalne i dječije zaštite, iz oblasti zdtravstvene zaštite, zaštite životne sredine i culture, zaključio je Smolović.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević kaže da je usklađivanje sa evropskim standardima nesumljivo opredjeljenje Crne Gore koja im prilazi posvećeno i odgovorno što prepoznaje i sama Evropska komisija smatrajući Crnu Goru predvodnicom u ovom procesu.

-Uprkos kompleksnosti i zahtjevnosti pregovarčkog procesa Crna Gora nastoji da ostvari maksimum i da na sveoubuhvatan i kavitetan način se pripremi za koristi i  obaveze koje nosi buduće člansto u Evropskoj uniji. U tom kontekstu i obaveze, osim Vlade koja vodi pristupne pregovore veoma je  važan i doprinos i učešće loklanih samouprava, ali i organizacija civilnog društva. Kraj sedme godine pregovora sa Evropskom unijom Crna Gora  dočekuje sa 32 otvorena pregovaračka poglavlja, od kojih su 3 privremeno zatvorena, dok još ostaje otvaranje poglavlja 8 konkurencija za koje smo ispunili sve potrebne uslove i postigli mjerila i očekujemo da u narednom periodu otvorimo i ovo pregovarčko poglavlje. Pregovarčka struktura i nadležne institucije veoma predano rade na pravovremenom i kavalitetnom  ispunjavanju obaveza iz pregovarčkog procesa s ciljem usvajanja i primjene evropskih standarda i unapređenja kvaliteta života naših građana, naglasio je Drljević.

Šefica Radne grupe za za poglavlje 22 Regionalana politika i koordinacija strukturnih reformi Ivana Vujošević rekla je da se ovo poglavlje, kao što mu i naziv kaže tiče regionalne politike, kao jedne od najvažnijih politika Evropske unije.

- Koliko je je regionalna politika bitna pokazije i činjenica da se iz svake nove sedmogodišnje finansijske perspektive iznos sredstava koja se izdvajaju za  regionalnu politiku uvećava. Sama politika ima za cilj da smanji razlike u stepenu razvijenosti između regiona unutar Evropske unije, kazala je Vujošević.

Moderator današnje panel diskusije bio je Vladan Čampar.