Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, razgovarao je danas sa potpredsjednikom Vlade i ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutinom Simovićem koji je boravio u radnoj posjeti Bijelom Polju o realizaciji kapitalnih i drugih projekta koji  se odnose na budući razvoj naše opštine.

Posebno je značajno što će u Bijelom Polju biti sjetište Regionalne kancelarija - Ipardove agencije za plaćanja i Kuće poljoprivrede, čije se otvaranje očekuje uskoro.

Nakon sastanka u Opštini prisustvovali su prezentaciji Mjere 1 IPARD programa.

Predsjednik Smolović se zahvalio se zahvalio i Delegaciji Evropske unije i Vladi Crne Gore na kontinuiranoj podršci, čemu i danas svjedočimo kroz prezentaciju rezultata Javnog poziva za Mjeru 1 IPARD programa.

-Opština Bijelo Polje prepoznaje napore kako Vlade tako i naših evropskih partnera, i posebno mi je drago što je veliki broj mojih sugrađana ostvario pravo na podršku po ovom Javnom pozivu ali i drugim brojnim javnim pozivima koje objavljuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Mi u Opštini Bijelo Polje IPARD projekat ne smatramo samo projektom Ministarstva već i čitave Vlade i lokalnih zajednica. Zato smo uvijek otvoreni i spremni da izađemo u susret po svim pitanjima koja su u našoj nadležnosti. Administraciju prilagođavamo potrebama kako poljoprivrednika tako i svih drugih građana kako bi brzo i efikasno završili sve procedure i ostvarili podršku. Opština Bijelo Polje ima značajne resurse u vidu površina pod poljoprivrednim zemljištem, voda, šuma, kao i klimatskih uslova za bavljenje stanovništva poljoprivredom. Skoro polovina stanovništva opštine Bijelo Polje živi na ruralnom području opštine. Kao takva, opština Bijelo Polje je prva po broju sela u Crnoj Gori, što je dokaz potencijala za razvoj poljoprivrede kao jedne od glavnih strateških razvojnih grana naše opštine. Prema popisu poljoprivrede iz 2010. godine poljoprivrednih domaćinstva ima 6.407 i čine 13,1% poljoprivrednih domaćinstava Crne Gore. Opština Bijelo Polje, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, ulaže značajna sredstva za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja. Donošenjem programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, koji se realizuju preko Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, podstiču se svi vidovi poljoprivredne proizvodnje: stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, pčelarstvo, proizvodnja ribe.

Smolović podsjeća da su opštinskim mjerama obuhvaćene proizvodne površine koje nisu predmet podsticaja državnog Agrobudžeta a imaju karakter robnog – tržišnog načina proizvodnje, nekima dodatno stimulišemo proizvođače, a drugima definišemo specifičnosti teritorije opštine kao proizvodne teritorije. Najviše pažnje se posvećuje tržišnoj proizvodnji mlijeka i razvoju malinarstva kroz dodjelu besplatnog sadnog materijala, kao i subvencionisanje cijene otkupa. Za period od 2012. godine, zaključno sa 2018. godinom, iz opštinskog budžeta izdvojeno je, po osnovu ovih Programa podsticaja, oko dva miliona eura. Počeli smo sa 8 podsticajnih mjera u 2012. godini da bi u 2019. godini predvidjeli 25 mjera gdje su obuhvaćene sve oblasti značajne za podsticanje i razvoj poljoprivrede. Budžetom Opštine za 2019. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 270.000,00€, što je za 25 % više u odnosu na  2018. godinu. Osim ovih direktnih mjera podrške, Opština preko svojih nadležnih organa, ulaže značajna sredstva za izgradnju infrastrukture na ruralnom području, a takođe donosi i realizuje mjere poreskih olakšica za poljoprivredne proizvođače. Takođe, realizacijom razvojnih projekata Bjelasica i Đalovića pećina, čiji se završetak očekuje u narednih nekoliko godina,stvaramo velike šanse da, pored razvoja turizma, značajno doprinesemo unapređenju razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i povećanju broja zaposlenih i uopšte poboljšanju životnog standarda lokalnog stanovništva. Imajući u vidu navedeno, sa ponosom možemo istaći da lokalna uprava, zajedno sa Vladom Crne Gore i međunarodnim partnerima, uspješno sprovodi aktivnosti na poboljšanju uslova za razvoj poljoprivrede u Bijelom Polju i sjeveru Crne Gore, na zadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača ali i građana u cjelini, jer je jako seosko domaćinstvo jedan od nosećih stubova stabilne i bogate države, zaključio je Smolović.

Šef Sektora za saradnju Herman Šmit Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazao je da će prva Regionalna kanecelarija Ipardove agencije za plaćanja biti otvorena u Bijelom Polju uz podršku EU.

-Prije nešto više od godinu dana prisustvovali smo otvaranju prvog Ipoziva u okviru IPARD programa kada su crnogorski farmeri poljoprivredni proizvođači dobili priliku da apliciraju za IPARD fondove. Evropska unija i Vlada Crne Gore ujedinile su svoje napore u okviru IPARD programa kako bi podržali razvoj ruralnih područja u ovoj zemlji, unaprijedili stepn konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje učinili jkork naprijed usvajanju viskojih evropskih standarda, kao što su bezbjednost hrane, održavanje zemljšta, ali i unaprjeđenje pristupa tržištu EU. U okviru ovog poziva  zabilježen je veiki broj aplkacija 389 za ulaganja u poljoprivredna gazdinstva koji nazivamo Mjerom 1 i 45 aplikacija za ulaganje u preradu. Želim da čestiam svima koji su podnijeli svoje prijave, na tome što su bili proaktivni i što su učinili dadatni napor da apliciraju za ove grantove, ali bih zahvalio i kolegama iz Ministarstva poljoprivrde i rualnog razvoja na efektivnoj i efkasnoj kampanji koju su pokrenuki, a koja je izazvala veliko ineteresovanje. Ugovarnje za Mjeru 3 koja se odnosi na preradu je finalizovan u februrau ove godine, a proces ugovaranja za Mjeru 1 je još u toku i do sada je zaključeno 130 ugovora, avećina palaniranih investicija doprnijeće unaprjeđenju mehanizacije u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori, istakao je Šmit.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović rekao je da mu je drago  što predstavljaju rezultate IPARD-a, kao ključnog instrumenta EU za podršku ruralnom razvoju, neposredno nakon objavljivanja ovogodišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore.

I ovaj, kao i svidosadašnji izvještaji, za nas je objektivni partnerski pogled u kojem nadležne institucije pozitivne ocjene doživljavaju kao ohrabrenje i priznanje za urađeno, a date preporuke kao važna usmjerenja i podsticaje za buduće aktivnosti. Te preporuke su važni putokazi za odgovorne institucije u savladavanju završnih - najzahtjevnijih dionica na našem evropskom putu. Koristim ovu priliku da podijelim zadovoljstvo zbog ocjena da je u poglavlju Poljoprivreda i ruralni razvoj i poglavlju Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, ostvaren dobar napredak. To zadovoljstvo dijelim zajedno sa svima vama, kao što samo zajedno i doprinosili tom napretku: i vrijedni domaćini i preduzetnici i odgovorne institucije i posvećena administracija, uz podršku naših EU partnera. Početkom godine najavili smo nove zamahe u razvoju naše poljoprivrede. Sada sa zadovoljstvom možemo da kažemo da se oni ostvaruju i daimamo ohrabrujuće rezultate. To potvrđuju investicije u poljoprivredi od preko 35 miliona eura koje su već realizovane u ovoj godini ili je njihova realizacija u toku. Podsjetiću Vas da smo zajedno sa kolegama iz Delegacije Evropske unije 10. novembra 2017. godine objavili vijest da je Crna Gora uspješno završila proces akreditacije za IPARD program i dobila ovlašćenje za upravljanje sa 39 miliona EUR sredstava EU. Tada smo i najavili da ćemo ubrzo objaviti Javne pozive i pozvali naše poljoprivredne proizvođače da se pripreme. Tako smo i uradili. Tokom 2018. godine objavili smo 2 javna poziva i to: Javni poziv za mjeru 1 - Investicije u primarnu proizvodnju iJavni poziv za mjeru 3 – Investicije u preradu. Preduzeli smo brojne aktivnosti kako bi ovaj značajni program podrške predstavili svim potencijalnim korisnicima. Prije i nakon objavljivanja javnih poziva održali smo veliki broj radionica pred prepunim salama širom Crne Gore, kreirali i realizovali brojne medijske sadržaje u saradnji sa brojnim medijima, na čemu im se ovom prilikom u ime poljoprivrednih proizvođača posebno zahvaljujem. Interesovanje poljoprivrednih proizvođača je bilo više od očekivanog. Za obje mjere imali smo 434 zahtjeva.  Podsjetiću, potpisali smo 20 ugovora za podršku preradi, ukupne vrijednosti investicija od 11,8 miliona EUR i očekivanom bespovratnom podrškom od oko 4,9 miliona EUR. Ovim investicijama ćemo osigurati brojna postojeća radna mjesta i otvoriti preko 80 novih i osigurati siguran plasman za preko 7.000 kooperanata.

Simović kaže da sve to smo zajedno sa našim kolegama iz Delegacije Evropske unije predstavili na Cetinju 22. Februara ove godine. Danas predstavljamo aktuelne rezultate javnog poziva za podršku primarnoj proizvodnji. Od pristiglih 389 zahtjeva do danas je potpisano 140 ugovora o podršci za poljoprivrednike iz 18 opština. Ukupne investicije za sada iznose 5,2 miliona eura dok očekivana podrška iznosi oko 2,9 miliona eura. Ove rezultate predstavljamo danas u Bijelom Polju iz dva razloga, zato što od ukupnog broja odobrenih ugovora najveći broj je iz Bijelog Polja (36 odnosno 25,7%) i drugo, zato što od ukupnog broja odobrenih ugovora više od 62% su iz sjevernog regiona. Ovim investicijama 140 poljoprivrednika nabaviće 120 novih traktora, 130 komada priključne mehanizacije, izgraditi nove objekte i podići nove višegodišnje zasade, čime će osigurati i unaprijediti prihode svojimdomaćinstvima. Prema projekcijama Ministarstva, očekuje se da će još 100 poljoprivrednika zadovoljiti uslove javnog poziva za mjeru 1 do sredine jula tekuće godine, i da ćemo imati ukupno 240 potpisanih ugovora s ukupnom vrijednošću investicija od 14,5 miliona eura, odnosno podrškom u iznosu od 7,8 miliona eura. Dakle, kroz ova prva dva Javna poziva kroz 260 ugovora realizovaće se investicije vrijedne preko 26 miliona eura uz bespovratnu podršku od skoro 13 miliona eura, od čega je 75% evropskih i 25% sredstava iz nacionalnog budžeta. Realizacija zahtjevnog programa kakav je IPARD bila je svojevrstan ispit i za administraciju i za poljoprivrednike. Uvažavajući zahtjevnost procedura i obim posla, koristim ovu priliku da uputim jasnu poruku administraciji da nijesam u potpunosti zadovoljan brzinom implementacije. Smatram da možemo i moramo i brže i efikasnije. Moramo u prvi plan staviti potrebe vrijednih poljoprivrednih proizvođača kojima je bitan svaki dan. Zato poštovane kolege, ntenzivirajte terenski rad, unaprijedite komunikaciju sa domaćinima, saslušajte ih, razumite njihove potrebe, savjetujte, pomozite im da savladaju administrativni posao. Takođe, želim da poručim i onim vrijednim farmerima koji nijesu ispunili uslove ovog Javnog poziva iz razloga koji bi se mogli svesti na nekoliko generalnih i to: neispunjavanje početnih kriterijuma, kašnjenje sa dopunom dokumentacije pa makar to bilo i jedan jedini dan, nedostatak projekta: spremajte dokumentaciju brzo ćemo objaviti nove javne pozive. Pored velikog IPARD-a, u ovoj godini, u okviru programa IPARD like 2, realizuju se i 33 projekta ukupne vrijednosti investicija 3,2 miliona eura, uz bespovratnu podršku u iznosu od 1,3 miliona eura. Takođe, kroz objavljene pozive iz Agrobudžeta, koji ove godine iznosi preko 52 miliona eura, brojni poljoprivrednici će dobiti podršku za nabavku mehanizacije, stočnog fonda, rješavanje pitanja stajnjaka ibrojne druge mjere, zaključio je Simović.

Danas su potpisani i ugovori za dodjelu podrške kroz Mjeru 1 programa IPARD sa 9 poljoprivredika iz sva tri regiona Crne Gore.


Video: Predsjednik Opštine Petar Smolović - OBRAĆANJE

 Video: Potpredsjednik Vlade Milutin Simović - OBRAĆANJE


Galerija slika: