Povodom ekološkog incidenta koji se danas dogodio na rijeci Lim, prilikom kojeg je zabilježeno uginuće ribe na obali, želimo da obavijestimo javnost o aktivnostima koje je Opština Bijelo Polje preuzela i nadležne službe lokalne uprave.

Sekretarijat za inspekcijske poslove u saradnji sa Komunalnom policijom Opštine Bijelo Polje, preduzeo je mjere inspekcijskog i komunalnog nadzora u vezi sa pronalaskom uginule ribe na obali rijeke Lim.

Najprije je po prijavi, poljoprivredni inspektor odmah izašao na teren i uzeo uzorke ribe, koju je  poslao na analizu u Podgoricu. Zatim je Komunalna policija nakon izlaska na teren obavijestila nadležne državne organe.  Državni inspektor za vode je uzeo uzorke tečnosti iz cijevi koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta na kojem su pronađene uginule ribe.

Kako se sve dalje radnje nalaze u rukama nadležnih državnih organa, mi očekujemo precizne informacije o razlogu izlivanja tečnosti u Lim i uginuća ribe, kao i procesuiranja slučaja te pokretanje krivične odgovornosti protiv jednog ili više NN lica zbog sumnje da su napravili tezak ekološki incident.

Opština Bijelo Polje i pored problema sa kojim se suočava na polju zaštite životne sredine je u potpunosti posvećena visokom nivou zaštite i očuvanju bogate biološke raznolikosti. Samim tim i pregovore za pristupanje Crne Gore sa Evropskom unijom vidimo kao dobru priliku za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i standarda održivog razvoja.