Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović ugostio je delegaciju Univerziteta Crne Gore, na čelu sa rektorom prof. dr Danilom Nikolićem. Na sastanku je izraženo zadovoljstvo saradnjom Opštine Bijelo Polje i Univerziteta Crne Gore, a posebno su istaknuti studijski programi koji su dopinijeli razvoju Bijelog Polja kao grada studenata. 

Slijedeći Vladinu politiku razvoja sjevera i činjenicu da se realizuje veliki broj razvojnih projekata, konstatovano je, da je potrebno otvoriti posebene programe za visoko obrazovanje profila potrebnih u poljoprivredi, turizmu i drugim djelatnostima.

“Imajući u vidu kapitalne projekte, razvoj biznis zona, Bjelasice i Đalovića pećine mi smatramo da nam je potreban jedan studijski program koji je savremen i sa kojeg bi mogli da dobijemo kadrove spremne za rad nakon realizacije kapitalnih investicija. Jedan od tih programa bi bio sastavljen od predmeta iz elektrotehnike, mašinstva i informatike, koji bi se zvao Primijenjena mehatronika. Dobili smo uvjeravanje da će se u narednom periodu raditi na otvaranju ovog studijskog programa u našem gradu, ali i još jednog programa na Biotehničkom fakultetu”, rekao je predsjednik Smolović.

U Bijelom Polju trenutno postoje 3 studijska programa Univerziteta Crne Gore, Ekonomski fakultet - Studije menadžmeta, Pravni fakultet i Biotehnički fakultet - Studijski program kontinentalno voćarstvo.

“Razmatrali smo mogućnost otvaranja jednog tehničko -tehnološkog programa, zato su sa nama bili i dekani Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta. Ideja nam je da otvorimo jedan studijski program vezan za održavane elektro i mašinskih sistema, koji je prijeko potreban ne samo Bijelom Polju nego i regionu sjeverne Crne Gore”, rekao je prof. dr Danilo Nikolić rektor Univerziteta Crne Gore.

Pored rektora Nikolića, delegaciju Univerziteta Crne Gore su činili prof. dr Duško Bjelica, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta, prof. dr Saša Mujović, dekan Elektrotehničkog fakulteta, prof. dr Igor Vušanovića, dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Nikola Milović, dekan Ekonomskog fakulteta i prof. dr Božidarka Marković, dekan Biotehničkog fakulteta.

Nakon sastanka delegacija Univerziteta je zajedno sa predsjednikom Opštine obišla prostorije u kojima rade postojeći studijski programi.