Ministar Nikola Janović svečano je otvorio renoviranu fiskulturnu salu Srednje elektro-ekonomske škole u Bijelom Polju, čiju je rekonstrukciju finansiralo Ministarstvo sporta i mladih.

Ministar je naglasio da je Bijelo Polje prepoznato kao rasadnik sportskih talenata, ali i da je regionalni centar sjevera.

„Zato smatram da omladina u ovom gradu zaslužuje još bolje uslove za bavljenje sportom, a mi ćemo učiniti sve da im to omogućimo. Siguran sam da će bjelopoljski sportski snovi i dalje da rastu i da će da traju“, poručio je ministar sporta i mladih.

On je podsjetio da je kvalitetna sportska infrastruktura neophodna za razvoj, kako rekretivnog i tako i profesionalng sporta.

„Od samog formiranja Ministarstva sporta i mladih rekonstruišemo, adaptiramo sportske terene, ulažemo u sportsku infrastrukuru, a od 2017. godine smo uspjeli da rekonstruišemo preko 30 sportskih terena i sala, što je impozantna brojka. Sve to radimo jer želimo da našim sportistima i svim onima koji se bave sportom poboljšamo uslove za rad. Mi smo izuzetna sportska nacija, sa izuzetnim sportskim rezultatima i sigurno da je to visoko u agendi našeg djelovanja“, kazao je Janović.

Predsjednik Opštine Petar Smolović, zahvalio se na podršci koju Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo sporta i mladih pružaju unapređenju sportske infrastrukture u Bijelom Polju.  

“Otvaranje adaptirane fiskulturne sale je upravo primjer sinergetske aktivnosti koja se dešava između Ministarstva sporta i Opštine Bijelo Polje, da zajednički ulažemo u poboljšanje sportske infrastrukture u osnovnim i srednjim školama”, rekao je predsjednik Opštine Bijelo Polje i nastavio: „Radi se potpuno nova škola „Dušan Korać“, u okviru koje će takođe biti otvorena sportska sala. Uskoro će početi izgradnja fiskulturne sale osnovne škole u Njegnjevu, a kada se sve to sabere, mislim da ćemo u ovom kratkom periodu u potpunosti zaokružili sportsku infrastrukturu, a sve u cilju podrške našim mladim sportistima“, zaključio je predsjednik Smolović.

Radovi na adaptaciji školske sale su završeni tokom ljetnjeg raspusta i trajali su dva mjeseca.

„A danas slobodno mogu reći da sam srećan što će naši đaci imati mnogo bolje uslove za rad na časovima fizičkog vaspitanja, kao i svi oni sportski timovi koji budu koristili našu salu“, kazao je Ivezić, koji se posebno zahvalio Ministarstvu sporta i mladih, kao i Opštini Bijelo Polje na pruženoj podršci.