Lokalni funkcioneri zaposleni u Opštini Bijelo Polje, kao i u Javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština, na predlog predsjednika Petra Smolovića uplatili su pola svoje plate Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti.

“Ovom prilikom posebno želimo da izrazimo podršku i veliku zahvalnost našim zdravstvenim radnicima, kao i pripadnicima Uprave policije, Vojske Crne Gore i svih ostalih službi na državnom i lokalnom nivou, koji sebe nesebično daju u zaštiti zdravlja i bezbjednosti naših građana” – stoji u zajedničkom saopštenju 39 lokalnih funkcionera iz Bijelog Polja koji su uplatili donaciju u iznosu od 21.287 eura.

Zaposleni u Opštini Bijelo Polje su danas primili platu, a predsjednik Opštine Petar Smolović je kazao da i pored teških uslova u kojima  senaša država nalazi, svi sistemi lokalne samouprave funkcionišu, a kao potvrda toga je i redovnost isplate zarada.

Opština je pozvala i sve zaposlene da ukoliko žele, dobrovoljno i shodno svojim mogućnostima, pruže pomoć i uplate dio novca od svojih zarada.