Radovi na veoma zahtjevnoj saobraćajnici Bistrica – Đalovića pećina u završnoj su fazi.

Uskoro će Đalovića Pećina biti najatraktivnija turististička destinacija na sjeveru Crne Gore. Ovim projektom oživjeće se cijeli bistrički kraj i podstaći dalji razvoj Bijelog Polja i sjevernog regiona.