Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović potpisao je sa predstavnicima nevladinih organizacija ugovore za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za ovu godinu.

Ugovori su potpisani sa 15 organizacija koje su prijavile projekte putem Javnog konkursa za raspodjelu sredstava NVO.

Predsjednik Smolović je istakao da ima jako pozitivan utisak o konkursu, posebno nakon što je upoznat sa činjenicom da se na konkurs javilo oko 50 organizacija koje se bave različitim oblastima djelovanja. 

“Dobio sam informaciju da je bilo jako dobrih programa, a da je na osnovu jasno propisanih kriterijuma, podršku Opštine dobilo 15 najkvalitetnijih projekata prema mišljenju Komisije“ - kazao je predsjednik Opštine Smolović.

On je istakao da će lokalna uprava uvijek podržavati saradnju sa nevladinim organizacijama u cilju stvaranja prosperitetnog društva i poželio uspješnu realizaciju aktivnosti.

Sastanku na kojem su predstavnici NVO potpisali ugovore, prisustvovali su potpredsjednici Opštine Bijelo Polje Nermin Bećirović i Ernad Suljević, koji je predsjednik Komisije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Ukupan iznos za finansiranje projekata i programa NVO za 2021. godinu iznosi 50.000 eura.

Ugovore sa Opštinom su potpisale nevladine organizacije: Sportska školica Agoge“ - Sportsko rekreativni portal Bijelog Polja“, ”Srpsko društvo sveti Sava” – Dani srpske kulture, ”Kalem”–Islamski epigrafski spomenici bjelopoljskog kraja, ”Bjelopoljski demokratski centar” – Aktivni učenički parlament, ”Udruženje za podršku OSI Bijelo Polje” – Prevencija, najbolji izbor za žene sa invaliditetom, “Spasi svoj život” – Botanički eko vrt-učionica na otvorenom, ”Muzička baština” – Festival izvorne muzike, ”Voz neprebola” – Obilježavanje 15 godina od željezničke nesreće na Bioču, ”Udruženje otpor za zaštitu flore i faune” – Turistički potencijali Bistrice, ”Evropska razvojna ideja” – Podignimo svijest za bolje svih nas – Covid vakcina, ”E-Roma” – Integracija Roma u društvene procese-Naš san(Amaro suvno), “Omladinski informativni centar” – Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021 sa posebnim osvrtom na ruralna područja, ”Razvojni centar Bijelo Polje” – Organska hrana-šansa bjelopoljske poljoprivrede, ”Susreti škola Sipanje” – Razvoj sporta u ruralnim oblastima opština Bijelo Polje i Petnjica, ”Udruženje roditelja Oaza Bijelo Polje” – Podrška je naša  potreba.