Bjelopoljski biznis forum, treći po redu okupio je više od 100 učesnika, a centralna tema je bila “Razvoj poljoprivrede u funkciji podrške razvoju turizma”.

Otvarajući 3. Bjelopoljski biznis forum, predsjednik Petar Smolović je istakao da Bijelo Polje ima izuzetne potencijale za razvoj obije oblasti i mogućnost da ih zajednički razvija, te da je povezivanje poljoprivrede i turizma jedan je od najboljih načina za dalji ekonomski prosperitet i Bijelog Polja i Crne Gore.

“Spoj turizma i poljoprivrede je naša šansa za razvoj. Zato moramo da radimo na stvaranju nacionalnih brendova, na podizanju kvaliteta proizvoda, na tome da se u crnogorskim hotelima i trgovinskim lancima nalaze upravo naši domaći proizvodi, jer mi preko turista koji posjećuju našu zemlju i vršimo taj 'nevidljivi' izvoz" - istakao je predsjednik Smolović.

On je predložio izradu kataloga crnogorskih proizvoda za kompanije koje su dobile kreditna sredstava od države.  

“Da znamo u jednom katalogu šta su proizvodi prehrambene, šta su proizvodi drvne industrije i dr. Onda da tim ekskluzivnim hotelima kažemo ne morate da uzimate sve njihove proizvode, ali makar dio morate da uzimate od njih” – kazao je Smolović i dodao: “Turista koji je došao u Crnu Goru, nije došao da proba makedonski paradajz niti holandsku pršutu. Došao je da proba pršutu Mesoprometa ili Martinovića. E sada treba da otrkijemo gdje je taj gep i šta je zakočilo da u našim najvećim lancima nemamo domaće proizvode. Zašto u ekskluzivnim hotelima nemamo ili imamo veoma malo naših proizvoda” – naveo je Smolović.

On je zaključio da je suština državnog novca koje koriste privrednici iz Crne Gore kroz kreditne linije, ali i svih nas građana da kupujemo domaće proizvode. Naravno, pod domaći proizvod ne znači kupovati nekvalitetan proizvod i dodao da je neophodno da objedinimo proizvodnju, ukrupnimo je, podignemo njen kvalitet, sertifikujemo proizvode, koji će se naći na meniju restorana i hotela i policama prehrambenih i trgovinskih lanaca.

Mladen Grgić direktor Agencije za investicije u Crnoj Gori je kazao da ekonomskoj diplomatiji treba posvetiti više pažnje, da se promovišu kompanije koje imaju šta da ponude inostranstvu.

“Potrebna je standardizacija proizvoda, stvaranje klastera i brendova, moramo da izađemo iz plemenskog privređivanja i da se udružujemo. Stvaramo lokalne brendove i plasiramo kroz hotelske lance, kazao je on, dok je Miroslav Cimbaljević generalni direktor Direktorata za razvoj poljoprivrede naglasio da je u završnoj fazi Stategija razvoja poljoprivrede 2022-2028. na koju se čeka duži vremenski period i da će ona dati jasne smjernice u kom pravcu treba da se kreće crnogorska poljoprivreda.

Vasilije Kostić predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavca i ekonosmki analitičar je kazao, da su nam puna usta održivog razvoja, ali da je bez sinergije poljoprivrede i turizma besmisleno je govoriti o održivom turizmu

“Poljoprivredna ne može biti lokomotiva razvoja, jer ona realizuje svoju djelatnost u zoni opadajućih pronosa, je rposlije određene tačne garnični prihodi su dalkeo manji od graničnih troškova.Ukoliko nema razvijene industrijske proizvodnje, nema ni razvijen epojoprivrede, a ne obratno” – istakao je Kostić.

Svoja iskustva u umrežavanju poljoprivrede i turizma prenio je bivši predsjednik Privredne komore Subotice i istakao da Bijelo Polje treba da bude na mapi regiona, a ne samo Crne Gore.

“Bijelo Polje ima planine, pećine, ima odličnu geografsku poziciju koju mora iskoristiti tako što će te potencijale i prednosti na pravi način valorizovati i napraviti svoje brendove po kojima će biti prepoznato a to su definitivno Đalovića pećina i planina Bjelasica” – naveo je Vojinović.

Lejla Hasković iz kompanije Mesopromet-Franca je kazala da je bjelopoljska kompanija prepoznata na tržištu kao nosilac razvoja sjevera i siguran partner individualnim poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima.

„Neophodno je ojačati, unaprijediti i modernizovati poljoprivrednu proizvodnju, razviti industriju prerade hrane i ta dva sektora uvezati sa sektorom trgovine, turizma i ugostiteljstva. Naša kompanije je donekle i uspjela u tome, a naši dalji planovi razvoja se temelje na jačanju kooperativne proizvodnje i širenju kooperacijskih mreža i integraciju agroindustrije“ - kazala je Haksović.

Direktor agrobiznis sektora kompanije „Voli“, Jaroslav Stupavski, smatra da Crna Gora ima veći potencijal u agrarnoj proizvodnji od turizma.

Prezentujući primjer komapnije „Voli“, koja danas ima i sopstvenu proizvodnju, Stupavski je kazao da Crna Gora mora izabrati raditi na izdavanju državnog zemljišta  većim poljoprivrednim proizvođačima, ako želi razvijeniju poljoprivredu.

Moderatori trećeg Bjelopoljskog biznis foruma, koji je održan u okviru 19. Internacionalnog festivala tamburaških orkestara, bili su predsjednik Ekonomskog savjeta Opštine Bijelo Polje, Hasan Ramović i sekretarka Crnogorskog udruženja poslodavaca, Željka Radak Kukavičić.