Predsjednik Opštine Petar Smolović pozvao je Vladu Crne Gore da što prije donese set mjera kojima će se ublažiti zagađenje vazduha u Bijelom Polju, kao i da se što prije uđe u realizaciju projekta toplifikacuje grada za koju postoji urađena studija opravdanosti stručnjaka iz Austrije.

"Očekujemo da Vlada jednako brine i o građanima Bijelog Polja, kako to čini opravdano za građane Pljevalja. Hitno nam trebaju smanjene cijena struje, prečiščivači vazduha za obdaništa i škole i zaštitne maske za najugroženije kategorije stanovništva" - napisao je predsjednik Opštine na twiteru.

On je podsjetio da Opština u skladu sa svojim mogućnostima pokušava da utiče na smanjenje zagađenja vazduha u našoj opštini.

"U budžetu za 2023. je planirana kupovina spoljašnjih filtera za vazduh u najkritičnijim zonama u centru grada" - naveo je on.