Opština Bijelo Polje poziva sve sugrađane da aktivno učestvuju u planiranju Kapitalnog budžeta za narednu godinu.

“Predloge za izgradnju novih parkova, ulica, sportskih igrališta, vodovodnu infrastrukturu i druge  sadržaje za koje misle da su važni za život u njihovoj Mjesnoj zajednici sugrađani mogu davati  do 30. novembra, do kada traje Javna rasprava”- navode iz Sekretarijata za finansije.

Do konačnog usvajanja predloga budžeta moći će da se daju predlozi, nakon čega će Komisija razmatrati opravdanost svih predloga i u komunikaciji sa MZ najbolje prihvatiti.

Ovom prilikom pozivamo sve sugrađane da učestvuju u kreiranju budžeta putem aplikacije UČESTVUJTE U PLANIRANJU KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2024. GODINU

Sve o Nacrtu odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024. godinu možete pronaći ovdje

Centralna javna rasprava održaće se dana 27.11.2023. godine, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 13 časova.