Predstavnici Opštine Bijelo Polje i Agencije za investicije Crne Gore razmotriće načine unapređenja međuresorne saradnje, kojim će se stvoriti uslovi za dovođenje investitora u Bijelo Polje, zaključeno je na sastanku predsjednika Petra Smolovića sa predstavnicima Agenicije na čelu sa direktoricom Snežanom Đurović.

Predsjednik Smolović je gostima predstavio potencijale Bijelog Polja, kao i aktivnosti koje je lokalna samouprava sprovela u cilju uklanjanja biznis barijera.

“Za brojne projekte je Opština već stvorila preduslove koji su u njenoj nadležnosti, a sada očekujemo podršku sa nivoa države” – saopštio je predsjednik Opštine.

Iz Agencije za investicije su naveli da je jedan od modela za unapređenje saradnje sa lokalnim samoupravama, ali i privlačenju investitora javno-privatno partnerstvo, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori, posebno u dijelu širokog spektra oblasti u okviru kojih se JPP može realizovati.

“Agencija u tom dijelu nastoji biti usmjerena ne samo ka Vladi i lokalnim samoupravama kao javnim naručiocima, već i ka privatnim partnerima koji mogu biti nosioci inicijative za otpočinjanje realizacije projekta javno-privatnog partnerstva” – saopštili su predstavnici Agenicije za investicije.