Direktor Centra za sport i rekreaciju, Marko Maslovarić, zajedno sa saradnicima posjetio Osnovnu školu „Aleksa Bećo Đilas“ u Ravnoj Rijeci i tom prilikom uručio sportsku opremu.

Učenici ove škole dobili su dvije nove konstrukcije za košarkaški poligon, kao i sportske rekvizite za atletiku, čime će nastava fizičkog vaspitanja biti znatno unaprijeđena.

Direktor Centra za sport i rekreaciju, Marko Maslovarić, kazao je za Radio Bijelo Polje, da je posjeta školi „Aleksa Bećo Đilas“ samo dio aktivnosti koje ta ustanova sprovodi u cilju razvijanja školskog sporta i promovisanja zdravih stilova života.

“Razgovarali smo sa mališanima o značaju sporta i sportskih aktivnosti, ali  i o tome koji sve sportski klubovi egzistiraju u našem gradu, kako bi im pomogli da se aktiviraju i odaberu sport kojim žele da se bave. Drago mi je što smo im poklonili i tu sportsku opremu, pa se nadam da ćemo upravo iz ove škole imati neke nove šampione“, istakao je Maslovarić.

Riječi zahvalnosti Centru za sport i rekreaciju uputio je danas i direktor škole „Aleksa Bećo Đilas“, Nebojša Korać, koji je naglasio da je ovo početak kvalitetne saradnje, koja će dati novu dimenziju promovisanju sporta i zdravih stilova života kod djece i omladine.

„Imamo zajednički cilj, a to je da podstaknemo mlade ljude da se aktivno bave sportom, da više budu na igralištima, vodeći na taj način računa o sebi i svom zdravlju“, rekao je Korać za Radio Bijelo Polje.

Osim što su dobili novu opremu, đaci ove škole imali su priliku da se druže i sa uspješnim atletičarima, koji su održali i pokazani trening na školskom poligonu.