Centar za sport i rekreaciju pokrenuo je projekat ispitivanja oko 80 perspektivnih bjelopoljskih sportista, uzrasta od 12 do 15 godina, koji će proći antropološka testiranja. 

Antropološko testranje organizovano je u cilju profesionalizacije bjelopoljskog sporta, odnosno radi procjene sportskog talenta, identifikacije tjelesnih sposobnosti i segmenata koje treba unaprijediti, kazao je direktor Centra za sport i rekreaciju, Marko Maslovarić. On je istakao da je vođen principima unapređenja naučno-istraživačkog rada u sportu, došao na ideju da se organizuje ovaj tip testiranja i to za atletski, rukometni, košarkaški i odbojkaški klub Jedinstvo.

“Antropološko testiranje je osnov za dobar, optimalan i pravilan razvoj svakog  sportiste. Ono obuhvata određivanje morfoloških, funkcionalnih, motoričkih i kognitivnih karakteristika sportista. To će trenerima pomoći da imaju bolji uvid u trenutno stanje svakog pojedinca, ali daće im i smjernice za dalji rad i za ono šta svaki od njih treba da unaprijedi, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata” - kazao je Maslovarić.

On je naglasio i da će pratiti sve one koji prođu tesitranja, kako bi vidjeli da li ima pomaka i da li su testiranja dala rezultat.

“Rezultati ovog testiranja biće prezentovani  i na narednom bjelopoljskom seminaru za kondicionu pripremu, koji planiramo da organizujemo  u junu ili septembru" - zaključio je Maslovarić.