Za potrebe bjelopoljskih sportskih klubova, koje organizuje i podržava JU Centar za sport i rekreaciju, Opština Bijelo Polje će iz budžeta u 2022. izdvojiti 385.000 eura, što je uvećanje za 12 % u odnosu na prošlu godinu.

Danas je Upravni odbor Centra za sport i rekreaciju Opštine Bijelo Polje, donio Odluku o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu, a na osnovu javnog konkursa. Tom odlukom, rad ukupno 20 sportskih klubova i 2 školska sportska društva iz Bijelog Polja biće sufinansiran iznosom od 385.000 eura.

„Komisija koju je formirao Centar za sport i rekreaciju iz budžeta je obezbijedila značajna sredstva u skladu sa Odlukom o finansiranju sporta u opštini Bijelo Polje. Vrednujući programe sportskih organizacija donijeli smo konačnu odluku, strogo vodeći računa o jasno definisanim kriterijumima finansiranja i programima rada koje su nam klubovi dostavili“ – kazao je direktor Centra za sport i rekreaciju Marko Maslovarić.

On je kazao da je najveći iznos novca - 156.000 eura namjenjen sufinansiranju programa rada Fudbalskog kluba Jedinstvo, dok je u kategoriji prioritetnih sportova za program rada Košarkaškog kluba Jedinstvo obezbijeđeno 110.000 eura.

Maslovarić je istakao da je pored fudbalskog i košarkaškog, Opština Bijelo Polje osnivač još 3 sportska kluba, pa je za programe rada Odbojkaškog kluba Jedinstvo obezbijeđeno 37.500 eura, Rukometnog kluba Jedinstvo 28.500 eura i Atletskog kluba Jedinstvo 14.500 eura.

“Svjedoci smo zapaženih rezultata koje ostvaruju klubovi čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, a ono što je značajno u poslednjih nekoliko godina svi klubovi su značajno unaprijedili rad sa mlađim kategorijama” – kazao je direktor JU Centar za sport i rekreaciju.

Maslovarić je istakao da je Upravni odbor donio odluku i da se podrže programi rada privatnih sportskih klubova iz naše opštine, kao i rad dva školska sportska društva. Na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za raspodjelu sredstava opredijeljena su sredstva u iznosu od 38.500 eura i to:

OFK “Borac” je dobio 3.226 eura, FK “Metor” 1.747 eura, FK “Pruška” 2.725 eura, PSK “Cmiljače” 2.141 eura, BK “Fenix” 2.500 eura, Karate klub “Jedinstvo” 2.579 eura, STK “Jedinstvo” 1.783 eura, BK “Bijelo Polje” 5.294 eura, FK “Sedmica” 1.500 eura, FK “Omladinac” 1.500 eura, SRK “Sinjavac” 1.500 eura, TK “Elitte” 1.500 eura, MFR “Montenegro fokus” 1.500, Džudo klub “Jedinstvo” 3.500, Džudo klub “Favorit” 3.500 eura, Školsko sportsko društvo “Marko Miljanov” 1.000 eura i Školsko sportsko društvo “9. Maj Sutivan” 1.000 eura.

Direktor Centra za sport i rekreaciju Marko Maslovarić je kazao da će sa sportskim organizacijama potpisati ugovore o sufinansiranju njihovih programa rada, a prenos sredstava će se vršiti po zahtjevu sportske organizacije, u skladu sa odredbama iz ugovora.

Na današnjoj sjednici UO Centra za sport i rekreaciju, donešena je i odluka da se sa posebne budžetske pozicije opredijeli iznos od 1.200 eura za Adnana Kujovića, koji je jedini paraolimpijac iz Bijelog Polja, a sve u cilju podsticaja razvoja sporta OSI.

Odluku o sufinansiranju sportskih organizacija za 2022. godinu možete pruzeti ovdje