Uprava carina Crne Gore, donirala je opštinskom Timu za zaštitu i spašavanje Bijelog Polja značaju količinu sredstava za dezinfekciju (96% alkohol).

Opštinski Tim će dobijenu donaciju opredijeliti Opštoj bolnici, Domu zdravlja, Domu starih, Komunalnom preduzeću i drugim opštinskim službama koje dolaze u direktni kontakt sa građanima.

U ime Opštine Bijelo Polje i Tima za zaštitu i spašavanje, predsjednik Petar Smolović se zahvalio na značajnoj donaciji Upravi carina i njenom direktoru Vladanu Jokoviću, kao i šefu za Sjeverni region Edinu Koliću.