Na osnovu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa i na osnovu savjeta i preporuka i mjera zaštite propisanih od strane Instituta za Javno zdravlje Crne Gore, d.o.o. "Komunalno - Lim” obavještava korisnike usluga, prosjetioce i zaposlene da se od 17. marta  2020. godine primjenjuju nova pravila u Gradskoj kapeli u Nikoljcu.

"Komunalno Lim“ obavještava građane da je novo radno vrijeme u Gradskoj kapeli od 9 do 17 časova, kao i da su donesene sledeće preporuke kojih se svi moraju pridržavati:

  • Obavezno zatvaranje sanduka
  • Saučešće izjavljivati u mimohodu uz izbjegavanje neposrednog kontakta sa porodicom preminulog
  • Isključiti posluživanje hrane, pića i duvanskih proizvoda
  • Izbjegavati duža zadržavanja u kapeli i ispred kapele
  • Sahrane obavljati u krugu porodice

Takođe, iz d.o.o "Komunalno Lim“ zahtijevaju primjenu i ostalih mjera koje je donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, a koje se odnose na ponašanje lica u zatvorenim i otvorenim prostorima.