Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Bijelo Polje upozorava sve građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom.

U slučaju nepoštovanja ove Naredbe protiv prekršioca biće podnijete prekršajne prijave i krivične zbog ugrožavanje Opšte sigurnosti, a biće naplaćeni ukupni troškovi angažovanja Službe zaštite i utrošenih sredstava.

Opštinski Tim za zaštitu i spašavanje podsjeća i upozorava građane da je zabranjeno loženje vatre i spaljivanje suve vegetacije, korova, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru, što se odnosi i na dvorišta.

Usled širenja požara, stradaju i ostale obradive površine, voćnjaci, kao i građevinski objekti, skladišta drva, sijena, stočne hrane i drugo, uz nastanak velikih materijalnih šteta, a najčešći uzrok ovakvih požara je ljudska nepažnja.

U narednom periodu nadzor inspektora za preventivnu zaštitu i pripadnika Službe zaštite i spašavanja biće pojačan.