Premijer Duško Marković predstavio je Predlog mjera fiskalne politike kao reakcija na negativne ekonomske efekte epidemije.

''Zatražio sam da resori u saradnji sa CBCG pripreme set mjera radi ublažavanja posljedica. Vlada je te mjere usvojila upravo'', kazao je Marković. On je pozvao sve kompanije da dio akumuliranog profita usmjere u cilju sanacije krize.

Usvojene mjere su sljedeće:

1. Odlaganje otplate kredita na zahtjev građana i privrede kod svih banaka, mikrokreditnih institucija i IRF u trajanju od 90 dana.

2. Odlaganje uplate poreza i doprinosa na zarade kao i obaveza shodno Zakonu o reprogramu

3. Kreiranje nove kreditne linije IRF namijenjene za poboljšanje likvidnosti predozeća do maksimalnog iznosa po korisniku od 5 milona.

4. Obezbjeđivanje jednokratne novčane pomoći za oko 20 000 (18.479) penzionera sa minimalnom penzijom i korisnika materijalnog obezbjeđenja za šta smo obezbijedili MILION EURA.

5. Odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u državnom vlasništvu, na zahtjev zakupaca, takođe na period od 90 dana, počevši od 1. aprila.

6. Obustava isplate varijabilnog dijela zarade i svih budžetskih naknada za rad. 7. Zaustavljanje svakodnevne budžetske potrošnje i zabrana pokretanja svih javnih nabavki osim onih koje su neophodne za funckionisanje zdravstvenog Sistema.

8. Avansno plaćanje pružaocima usluga i izvođačima radova na započetim kapitalnim projektima uz obezbjeđenje bankarske garancije u vrijednosti avansa

9. Sve mjere koje se odnose na likvidnost privrede odnose se i na privredna društva koja su osnivači naših medija.

Premijer Marković je kazao da je upućena inicijativa da se elektronskim medijima obustavi plaćanje naknade, a štampani mediji da se prijavljuju na konkurs. Ministarstvo kulture će svima opredijeliti novčanu pomoć. Za podršku medijima smo se odlučili jer je njihova uloga veoma važna.

''Moram dodatno pocrtati - pridržavajmo se naredbi i mjera. Ako se ne pridržavamo imaćemo opasnost od širenja. Ne zaboravite da je prije dva dana epidemija bila na granici CG sada je imamo u zemlji'' - poručio je on.

Savjet za odbranu i bezbjednost je donio odluku da se okus prenese i na karantinske objekte i poštovanje izolacije. Sve donijete odluke moramo da razumijemo i uz skladu sa tim se ponašamo.

"Cilj i fokus svih ovih mjera je građanin, porodica i njegova kuća. Ovo je vrijeme koje je u CG rodilo nove junake. Želim da im se svima zahvalim' a vjerujem da će u narednim danima primjera za hrabrost i solidarnost, uz odgovornost biti sve više'' - poručio je premijer.

Direktor Centralne banke Radoje Žugić kazao je da CBCG kao dio tima i nadležna za dio mjera koje država propisuje, napravila je dodatni set mjera.

''Mi smo neko ko je prepoznao problem u ranoj fazi i sa ostalim organima, posebno nadležnim za oblast medicine i komercijalnim bankama uradili pozitivan set mjera. Danas kada je svima jasno da je život prava mjera svega, treba reći da je najvažniji element i održivost ekonomije'' - kazao je on.

Žugić je predložio moratorijum na plaćanje svih obaveza građanja, preduzetnika, kompanija.

''Imamo i mogućnost fleksibilnog restruktuiranje kredita - banke kada naprave restruktuiranje to se tretira kao novoodobreni kredit i ne zahtijeva od banke nove troškove i kriterijume. Na toj bazi banke imaju prostora da nakon isteka od 90 dana naprave duže perioda ali i manje kamatne stope u cilju očuvanju ekonomije'' - kazao je Žugić.