Imajući u vidu potencijalnu ugroženost Crne Gore od dalje pojave i širenja virusa COVID 19, Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Bijelo Polje u stalnoj je komunikaciji sa Nacionalnim koordinacionim tijelom za spečavanje zaraznih bolesti i prilikom praćenja situacije na teritoriji naše opštine preduzima sve moguće i neophodne mjere u cilju smanjenja opasnosti širenja virusa.

Obavještavamo građane da će Sekretarijat za inspekcijske poslove zajedno sa Komunalnom policijom, u skladu sa ovlašćenjima pojačati nadzor, te upozoravamo građane da poštuju preporuke nadležnih o samoizolaciji.

Za one koji izađu iz svojih domova obavezno je poštovanje procedura koje podrazumijevaju nošenje zaštitne opreme, kao i poštovanje socijalne distance (2 metra) prilikom čekanja u redovima.

Radi vaše bezbjednosti i bezbjednosti drugih, poštujte preporuke Vlade Crne Gore!