Tim za zaštitu i spašavanje, postupajući po naredbi Vlade Crne Gore donio je odluku da se saučešća u kapelama i gasulhanama, kao ni u porodičnim kućama tokom preventivnih mjera zbog koronavirusa ne primaju, a sahrane da se obavljaju u najužem krugu porodice.

Ova odluka, kako je konstatovano na elektronskoj sjednici Tima za zaštitu i spašavanje Opštine Bijelo Polje, donesena je isključivo zbog prevencije širenja korona virusa i zaštite građana.

Takođe, obavještavamo građane da je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je odluku kojom je radi sprečavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i radi zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, obavezalo privremenom mjerom sve vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana.