Na osnovu clana 56 Uredbe o organizaciji i nacinu rada drzavne uprave ("Sluibeni  list Crne Gore", br.87/18 i 2/19), u vezi sa clanom 55 stav 1 tac.1, 3,4 i 9 Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti ("Sluibeni  list Crne Gore", broj 12/18), u vezi sa clanom 8 stav 1   tacka 9 Zakona o strancima ("Sluibeni  list Crne Gore", br.12/18 i  3/19) na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore i Nacionalnog kordinacionog tijela za zarazne bolesti, Ministarstvo zdravlja donosi

NAREDBU

0  SPROVODENJU  MJERA  ZA SPRJECA VANJE INFEKCIJE IZAZVANE NOVIM KORONAVIRUSOM

Ovom Naredbom,  u skladu sa Zakonom  o zastiti  stanovnistva  od zaraznih bolesti ("Sluibeni  list Crne Gore", broj  12/18), radi sprjecavanja unosenja zarazne bolesti u Crnu Goru, suzbijanja i prenosenja u druge zemlje, privremeno se zabranjuje:

 I

Putovanje iz Crne Gore u najpogodenija podrucja i drzave, u kojima vlada epidemija zarazne bolesti, izazvana novim koronavirusom, i to:

1)   Italiju;

2)  Spaniju;

3)  Juznu Koreju;

4)  Iran; i

5)  Kinu - pokrajna Hubei.

Lista zemalja u kojima je privremeno zabranjeno putovanje iz Crne Gore nije konacna i mijenjace se u skladu sa kretanjem epidemioloske situacije.

 II

Zabranjuje se stranim drzavljanima  ulazak u Crnu Goru, koji dolaze iz zemalja u kojima vlada epidemija zarazne bolesti izazvana novim koronavirusom, iz:

1)  ltalije;

2)  Spanije;

3)  Juzne Koreje;

4)  Irana; i

5)  Kine - pokrajna Hubei.

Zabrana ulaska stranim drzavljanima u Crnu Goru iz stava 1 je privremena, dok postoji opasnost od unosenja zarazne bolesti u zemlju.

Lista zemalja iz kojih je privremeno zabranjen ulazak u Crnu Goru nije konacna i mijenjace se u skladu sa kretanjem epidemioloske situacije.

III

Drzavljani Cme Gore,koji su se zadesili u tranzitu i povratnici su iz zemalja: Italije,Spanije, Juzne Koreje, Irana, Kine-pokrajuna Hubei stavljaju se u kucnu izolaciju pod aktivnim nadzorom i ogranicenjem prava kretanja, koji podrazumijeva smjestaj u porodicnom objektu uz pracenje zdravstvenog stanja od strane nadlezne epidemioloske sluzbe u trajanju od 14 dana.

Pracenje zdravstvenog stanja, vrsice se od strane nadlezne epidemioloske sluzbe i nad svim clanovima domacinstva.

Nepostovanje ove mjere podlijeze zakonskoj odgovomosti.

 IV

Zabranjuje se organizovanje  svih  dackih i ucenickih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu, radi sprjecavanja infekcije novim koronavirusom i sprjecavanja unosenja zarazne bolesti u Cmu Goru i prenosenja u druge zemlje.

Zabrana iz stava 1 je privremenog  karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

V

Zabranjuje se odrzavne sportskih manifestacija sa prisustvom publike.

Sportski dogadaji, nacionalni i medunarodni odrzavaju se bez prisustva publike.

Dolazak sportskih timova iz najpogodenijih podrucja novim koronavirusom odlaze se do daljnjeg.

 VI

Poostrena granicna kontrola vrsice se nad putnicima u medunarodnom saobracaju koji dolaze iz drzava koje imaju registrovane slucajeve, a bez siroko uspostavljene lokalne transmisije COVID-19.

 VII

Naredba ce se primjenjivati najduze dok postoji opasnost od unosenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom u zemlju, odnosno od sirenja zarazne bolesti zbog koje su mjere uvedene, o cemu ce biti donijeta odgovarajuca odluka, na predlog Instituta za javno zdravlje Cme Gore.

 VIII

Naredba se dostavlja: Ministarstvu saobracaja i  pomorstva, Aerodromimima Cme Gore,

Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma, Ministarstvu unutrasnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu odbrane, Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu vanjskih poslova, Ambasadi: Republike Italije, Spanije, Juzne Koreje, Irana, Kine.

 IX

0 sprovodenju ove Naredbe starace se: Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Cme Gore, Ministarstvo saobracaja i pomorstva, Ministarstvo unutrasnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo odbrane, Uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo vanjskih poslova.

X

Naredba se primjenjuje danom donosenja.

 OBRAZLOŽENJE

Odredbom clana 55 stav 1 tac. 1,3,4 i 9 propisano je da, radi sprjecavanja unosenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprjecavanja prenosenja u druge zemlje, Ministartvo zdravlja, na predlog Instituta za javno  zdravlje Cme Gore moze da naredi mjere za zastitu stanovnistva od zaraznih bolesti, zabranu putovanja u zemlju u kojoj vlada epidemija zarazne bolesti,  kao i druge mjere po epidemioloskim indikacijama.

Imajuci u vidu da se epidemioloska  situacija globalno, a posebno u Evropi po pitanju obolijevanja od novog koronavirusa dodatno usloznjava i pogorsava, Institut za javno zdravlje Cme Gore predlozio je uvodenje dodatnih mjera, radi sprjecavanja unosenja zarazne bolesti u Cmu Goru, suzbijanja i prenosenja u druge zemlje

Analizom javno zdravstvenih desavanja kao i mjera koje su sprovodile pogodene drzave utvrdeno je da je prosjecan broj kontakata koji jedna zarazena osoba ostvari oko 90 koji svi postaju  potencijalno  zarazeni,  Kasnjenje u sprovodenju  strozijih  mjera  socijalnog distanciranja  i  ogranicavanja  kretanja te  masovnih  okupljanja kao i neadekvatno pojasnjavanje nacina inficiranja, mjera prevencije,  znacaja drustvene  samo-odgovomosti  i samoizolacije, po praviliu su rezultirali sirenjem virusa sa uspostavljanjem siroke cirkulacije virusa u populaciji koje je jako tesko suzbiti.

S tim u vezi Institut za javno zdravlje predlazio je Nacionalnom koordinacionom tjelu sprovodenje dodatnih mjera koje su u ovom trenutku prema misljenju  Instituta adekvatne situaciji i epidemioloskom nivou rizika od importacije i  sirenja virusa medu stanovnistvom Cme Gore.

Cijeneci dostavljeni predlog Instituta za javno  zdravlje Cme  Gore i  predlozene mjere, Ministarstvo zdravlja, u skladu sa odredbama clana 55 stav 1 tac. 1, 3, 4 i 9 Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti ("Slufbeni list Cme Gore", broj 12/18) clana 8 stav 1 tacka 9

Zakona o strancima odlucilo je kao u dispozitivu ove naredbe.

 

Ministarstvo zdravlja

MINISTAR

dr Kenan Hrapović


Odluka o dopuni naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koranavirusom...pdf