Kompanija "Unipred" iz Bijelog Polja donirala je 10.000,00 eura Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv korona virusa.

"Vjerujemo da je zajednički društveni napor jedini način upravljanja pandemijom. Iskazujemo svoje veliko poštovanje prema nadležnim institucijama koje su pokazale svoje stručne kapacitete, kao i prema ljekarima i ostalom medicinskom osoblju, kao i svim građanima koji poštujući propisane mjere i preporuke čuvaju kako sebe tako i sve
druge", saopštio je direktor kompanije Savo Lukić.

On je izrazio uvjerenje da će novonastala situacija izazvana pojavom virusa biti veoma brzo prevaziđena i da će biti izbjegnute negativne posledice.