Opštinski tim za zaštitu i spašavanje obavještava građane da će d.o.o. “Komunalno-Lim“ od večeras 30.03.2020.godine (poslije 21:00h) , početi sa dezinfekcijom javnih površina u centru Bijelog Polja, kao i površina koje se koriste kao prilaz Opštoj bolnici, Domu starih, Trijažnom centru, Crvenom krstu i Domu zdravlja.

Dezinfekcija će se vršiti preparatom na bazi hlora uz stručni nadzor za to ovlašćenih lica.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje moli građane da izbjegavaju korišćenje javnih površina u momentu kada se bude vršila dezinfekcija.