Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine), Operativni štab za podršku privredi izdaje

Obavještenje

- U cilju obavljanja redovnih radnih zadataka i pružanja usluga od javnog interesa koji su nezamjenljiv uslov živata i rada građana, izuzimaju se od zabrane izlaska iz objekta stanovanja od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedeljka u 5 časova, zaposleni u zdravstvu, inspekcijskim organima, sudstvu i tužilaštvu, policiji, vojsci, vatrogasnim službama, komunalnim službama, medijima-uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivrednim djelatnostima i privrednim subjektima koji vrše:

- Snabdijevanje električnom energijom i ostalim energentima

- Elektronske komunikacije i radio-difuzija

- Promet i prevoz roba

- Špediciju

- Poštanske i kurirske usluge 

- Dostava hrane i ljekova u skladu sa Naredbom

- Proizvodne djelatnosti koje podrazumijeavju smjenski rad

- Trgovina na veliko i trgovina na malo, u skladu sa propisanim izuzecima

- Građevinske djelatnosti 

- Poslove obezbjeđenja i održavanja objekata

- i drugi poslovi neophodni za funkcionisanje sistema potrebnog za zivot ljudi.

 

1. U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, poslodavac će izdavati pojedinačne potvrde koje će sadržati sledeće podatke:

- Ime i prezime zaposlenog, 

- Datum rođenja,

- Broj lične karte/pasoša,

- Prebivalište, 

- Poslove koje obavlja,

- Vrijeme dolaska i odlaska sa posla (obuhvata i rad u smjenama).

 

PRIMJER POTVRDE

 

Operativni štab za podršku privredi

Šefica

Dragica Sekulić