Opština Bijelo Polje u saradnji sa mjesnim zajednicama u Pavinom Polju, Grabu i Kičavi obezbijedila je i pokrila troškove mašine za obradu vrtova, za 17 porodica slabijeg materijalnog stanja iz izolovanog sela Biokovac.

Takođe, obezbijeđeno je i sjeme za ovih 17 porodica, čime Opština Bijelo Polje pokazuje da nastavlja sa brigom o selu koje se od 2.aprila nalazi u izolaciji zbog pojave koronavirusa.

Podsjećamo, Opština je obezbijedila sredstva i isporučila prošle nedjelje pakete sa životnim namirnicama za porodice koje se nalaze u izolaciji, a da svakodnevno preko predstavnika mjesne zajednice dostavlja ljekove.