Predsjednik Vlade Duško Marković predstavio je javnosti drugi Vladin paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi koji je Vlada danas usvojila i čiji je fiskalni efekat 71,4 miliona eura bruto, odnosno 40 miliona neto u tri mjeseca.

Premijer je saopštio da paket obuhvata:

- Podršku privredi i zaposlenima za više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u kojima radi više od 100.000 zaposlenih. „Obuhvat podrške je veoma širok, i podrazumijeva zaposlene u zatvorenim i ugroženim djelatnostima, zaposlene na plaćenom odsustvu, zaposlene u karantinu i samoizolaciji, pa sve do subvencija za novo zapošljavanje“ – kazao je Premijer;

- Oslobađanje od fiksnog dijela računa za struju za mjesece april, maj i jun – koji se neće obračunavati korisnicima u zatvorenim djelatnostima;

- Dodatno, ojačavanje instrumenata finansijske podrške kod Investiciono-razvojnog fonda, i obustavu određene prinudne naplate u korist budžeta;

- Posebni program podrške poljoprivredi i ribarstvu, koji je samo dio šireg paketa, kojim se stvaraju pretpostavke za proizvodnju i rast kroz angažovanje svih stvaralačko-proizvodnih i prerađivačkih resursa;

- U oblasti poreza i carina – skraćivanje rokova za povraćaj PDV-a, produžavanje limita izloženosti carinske garancije za plaćanje carinskog duga. „Pored toga, intervenišemo u oblasti zarada smanjivanjem plate funkcionerima iz kategorija A i B u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Napominjem da su to zaposleni sa najvećim zaradama u javnoj administraciji!“ – pojasnio je predsjednik Vlade.

- Nove mjere u oblasti socijalnih davanja, na osnovu kojih ćemo biti isplaćena novčana pomoć nezaposlenim licima i još jednoj kategoriji penzionera koji nijesu bili obuhvaćeni kroz prvi paket mjera pomoći. U dijelu najranjivijih kategorija, Elektroprivreda će dati dodatne subvencije onim korisnicima koji su već prepoznati kao najsiromašniji, gdje će se subvencije udvostručiti.

Premijer Duško Marković je rekao da se iz predloženog paketa mjera vidi da je Vlada radila predano da pronađe najbolja rješenja i da obezbijedi dodatni finansijski potencijal za podršku našim građanima i privredi.

„Niti ima jednakih i sličnih država, niti istih ekonomija i ekonomskih formula. Želim da saopštim da fiskalni efekat mjera koje smo danas usvojili iznosi 71 milion i 400 hiljada eura u bruto iznosu. Njegova neto vrijednost je 40 miliona eura za period od tri mjeseca. Kao što sam ranije kazao – državni budžet pripada svakom građaninu, i Vlada je spremna da ponese i teret i odgovornost ovog složenog i zahtjevnog trenutka. Ali to ne može biti jedini instrument i jedina adresa za djelovanje! Zbog toga ću ponoviti i danas – ne može se ovakav ekonomski izazov prevazići bez podjele tereta, bez državnog i ekonomskog patriotizma, bez doprinosa kod svake kompanije i pojedinca“ – kazao je predsjednik Vlade.

Premijer je ponovo pozvao preduzetnike, kompanije, i posebno bankarski sektor – da angažuje stečeni kapital i ostvareni profit, i da ga vrati u ekonomske tokove – onamo gdje je to najpotrebnije, i da se odrekne bezuslovnog profita!

„Tako ćemo sačuvati čovjeka kao najvredniji resurs, očuvati preduzeća, i biti spremni za novi razvojni zamah kad za to dođe vrijeme. Za uspjeh je potrebno savezništvo države i privrede, kolektiva i pojedinaca, a globalni rizici pokazali su nam da bez solidarnosti lako posrnu i jaki i najmoćniji“ – rekao je predsjednik Vlade.