Avansnom isplatom 80% ukupne podrške za premije po grlu u stočarstvu i po hektaru obradive površine otpočela je realizacija Posebnog programa podrške poljoprivredi i ribarstvu, koji je Vlada Crne Gore donijela  kao odgovor na pandemiju COVID-19.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja avansno je isplatilo premije na osnovu  ostvarenih prava iz 2019. godine, a u skladu sa kriterijumima iz Agrobudžeta za 2020. godinu i podacima u relevantnim registrima. 

Avansnom isplatom dijela premija u iznosu od 3.335.000 eura, pružena je dodatna sigurnost prihodima poljoprivrednih proizvođača i dodatna podrška za ovogodišnju proizvodnju. 

Povećanjem ovogodišnjeg Agrobudžeta uvećana su i sredstva za ovu mjeru bespovratne podrške, tako da 80% isplaćenih sredstava ove godine premašuje iznos cjelokupne prošlogodišnje podrške.   

Na račun 5.246 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom ukupno je uplaćeno 2.611.000 eura.

Pored povećanja iznosa sredstava za premije u stočarstvu, ovogodišnjim Agrobudžetom utvrđeno je da gazdinstva koja ostvaruju pravo na podšku, dobijaju premiju za svako grlo, a ne samo za grla preko predviđenog minimuma, kako je to bilo prethodnih godina.

Najviše korisnika podrške u stočarstvu  je iz sjevernog regiona 3.516 (67%), zatim iz centralnog 1.448 (27,6%), dok je iz primorskog 282 (5,4%).

Avansnom isplatom subvencija u biljnoj proizvodnji obuhvaćeni su svi poljoprivredni proizvođači koji su u prošloj godini ostvarili pravo na podršku za površine podpovrćem, ratarskim kulturama i krmnim biljem. 

Podrška od 723.000 eura isplaćena je za 1.423 korisnika u 21 opštini, dok je subvencionisana površina  5.062 hektara. Najviše korisnika podrške je iz sjevernog regiona 831 (58%), potom iz centralnog 525 (37%), dok je iz primorskog 67 (5%).

Obračun je izvršen na osnovu površina koje su subvencionisane prošle godine, a na osnovu kriterijuma i iznosa podrške predviđenih Agrobudžetom za 2020. godinu. Za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji obezbijeđeno je 16% više sredstva u odnosu na prošlu godinu, iznos subvencija sa povećan sa 180 na 200€/ha obradive površine, odnosno na 210 eura za mlade farmere. 

Osnovno plaćanje je 200€/ha, za mlađe od 40 godina 210€/ha, a za višegodišnje krmne kulture 100€/ha. 

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja