Na osnovu člana 1 stav 1 tačke 1 i 2 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/1454 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 110/20 od 14.11.2020. godine), koju je donijelo Ministarstvo zdravlja, Operativni štab za podršku privredi izdaje Obavještenje:

  1. Zaposleni u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, sektora akvakulture, kao i oni koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači, ribočuvari, nadzornici u nacionalnim parkovima, izuzeti su od zabrane izlaska iz objekata stanovanja, u vremenu od 21 do 5 časova narednog dana i od zabrane putničkog međugradskog saobraćaja u vremenu od petka u 21 čas do ponedjeljka u 5 časova, u slučaju obavljanja aktivnosti neophodnih za: promet živih životinja za proizvodnju hrane, proizvodnju, preradu i distribuciju hrane i hrane za životinje, obavljanje poljoprivredne djelatnosti, nesmetano pružanje veterinarskih usluga, obavljanje privrednog ribolova, obavljanje kontrole ribolovnih aktivnosti na svim ribolovnim vodama, kao i obavljanje uzgoja riba i školjaka u slatkoj ili morskoj vodi. 
  2. U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, potrebno je obezbijediti:

- Za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, sektora akvakulture, kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost Potvrdu za izlazak iz objekta stanovanja / međugradsko putovanje, iz priloga Naredbe („Službeni list Crne Gore, broj 110/20 od 14.11.2020. godine),

- Za poljoprivredne proizvođače rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i/ili rješenje koje je izdala Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 14. novembra 2020. godine,

- Za privredne ribare dozvolu za privredni ribolov koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

- Za sektor akvakulture dozvolu za akvakulturu/marikulturu koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja,

- Za ribočuvare i nadzornike u nacionalnim parkovima legitimacija za ribočuvara koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Operativni štab za privredu

Prilog: Potvrda