Mjere za period od 11. do 17. marta 2021.

Lične/opšte mjere

Ministarstvo zdravlja donijelo je novi set mjera u cilju suzbijanja pandemije COVID-19. Nove mjere stupaju na snagu u četvrtak, 11.03.2021. godine i važiće do 17.03.2021. godine. 

Obavezno pravilno nošenje maske i držanje fizičke distance na otvorenom i zatvorenom prostoru

Pravilno nošenje zaštitne maske podrazumijeva nošenje maske tako da pokriva nos i usta.
Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje dva metra među licima koja nisu članovi istog domaćinstva.

Obaveza medija je da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama;

Zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 21:00-05:00 časova narednog dana

Izuzeci od mjere koja se odnosi na zabranu izlaska iz objekta stanovanja

Dozvoljen je izlazak iz objekta stanovanja u terminu od 21:00-05:00 časova narednog dana za sve vrijeme trajanja naredbe sljedećim licima:

• Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenjiv su uslov života i rada građana izuzeti su od ove mjere (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, veterinarska djelatnost, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.). Potrebno je da ova lica posjeduju potvrdu koju izdaje poslodavac uz rješenje, odnosno ugovor o radu.

• Učenicima koji se vraćaju iz škole, do objekta stanovanja, na osnovu potvrde koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova;

• Licima zaduženim za njegu drugih lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede, nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti;

Ukoliko su lica u međusobnom srodstvu, potrebno je posjedovati <span;>potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrebna njega i <span;>izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. Ukoliko lica nijesu u međusobnom srodstvu, potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica kojima je potrebna njega. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobni pravni odnos.

• Licima koja su zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;

• Djeci sa poremećajima iz autističnog spektra i licima koja koriste invalidska kolica
Ova lica mogu biti van objekta stanovanja najviše 60 minuta uz pratnju jednog lica;

• Lica koja imaju u svom domaćinstvu kućne ljubimce, mogu ih izvoditi van objekta stanovanja najviše 60 minuta.

Obrazac potvrde, koju poslodavac izdaje zaposlenim licima za koje postoji potreba kretanja u nevedenom terminu zabrane, možete preuzeti ovdje.


Kretanje i okupljanja

Zabranjena masovna/socijalna okupljanja

Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima.

• Zabranjena su javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

Izuzetak

• Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene, uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

Zabranjeno okupljanje u objektima stanovanja

Zabranjeno je okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Izuzetak se odnosi na lica zadužena za njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti. U koliko su lica u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrena njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobno srostvo ili pravni odnos.

Ova mjera se ne odnosi ni na lica koja djeluju u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).

Zabranjene posjete

• Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;

• Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.

Zabranjuje se boravak u parkovima i javnim površinama za rekreaciju i sport

Zabranjeno okupljanje u grupi više od dva punoljetna lica na otvorenom prostoru

• Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od dva punoljetna lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.)

Ova mjera se ne odnosi na lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac, uz rješenje, odnosno ugovor o radu i za članove istog domaćinstva.

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

• Vjerske obrede uz prisustvo vjernika, <span;>u vjerskom objektu<span;>, obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 10m2 prostora po osobi;

• Vjerske obrede uz prisustvo vjernika <span;>na otvorenom <span;>obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 4m2 po osobi. Obavezno je pridržavanje mjera koje se odnose na pravilno nošenje maske i održavanje distance od dva metra. Zabranjeno je adržavanje duže od 30 minuta.

• Vjerske zajednice su obavezne da odrede <span;>jedno ili više lica koja će vršiti kontrolu<span;>, prilikom održavanja vjerskih obreda. Naime, ta lica će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.

• Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta potrebno je obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu. Takođe istaknuti obavještenja o obaveznom nošenju maske, uz neophodnu fizičku distancu od najmanje 2m.

• Zabranjeno je dodirivanje ili bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.

• Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti, kad god je to moguće, prenose putem radio ili TV programa, ili na drugi način, koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez odlaska u vjerske objekte.

Sahrane prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

• Sahrane umrlih lica obavljaju se isključivo u užem krugu porodice uz zabranu primanja saučeša.

Dozvoljeno je prisustvo najviše 10 osoba uz obavezno pridržavanje mjera pravilnog nošenja maske.

Saobraćaj i putovanja

Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 21:00 do ponedjeljka u 05:00 časova

Osim za:

• motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i uz rješenje odnosno ugovor o radu),

• prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem

• lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica.

• prevoz roditelja i djece radi održavanja ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom.

Obrazac potvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti na internet adresi http://www.mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=420990&rType=2. 

Posebne mjere u saobraćaju i putovanjima

• Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);

• Taksi prevoz - Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;

• Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo<span;> svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;

• Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. <span;>u zemlji i inostranstvu.

Zabranjuje se ulazak i izlazak građanima sa teritorije Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Budva, Tivat, Nikšić, Plužine, Herceg Novi, Ulcinj, Bar, Kotor i Pljevlja osim radi:

• Obavljanja redovnih radnih zadataka, na osnovu potvrde poslodavca;

• ostvarivanja zdravstvene zaštite, na osnovu medicinske dokumentacije;

• njege lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

• putovanja studenata od mjesta prebivališta do sjedišta ustanove visokog obrazovanja, na osnovu potvrde te ustanove, odnosno uredno popunjenog i ovjerenog indeksa;

• održavanja ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom;

• prevoza poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, uz rješenje organa državne uprave nadleđžnog za poslove poljoprivrede, odnosno organa uprave nadležnog za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

• prevoza vlasnika poljoprivrednog zemljišta i članova njegovog porodičnog domaćinstva do mjesta u kome se zemljište nalazi, radi obrade i proizvodnje hrane za sopstvene potrebe, uz list nepokretnosti/posjedovni list i potvrdu, koju treba popuniti, preuzeti i odštampati sa sajta Instituta. Kontrolu boravka na adresi datoj u potvrdi vrši organ uprave nadležan za poslove policije;

• prevoza lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, akvakulturu, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolovi/ili akvakulturu, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo.

Obrazac Potvrde za poljoprivredne proizvođače možete preuzeti sa ove internet adrese: <span;>https://mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=426141&rType=2&file=Potvrda%20za%20poljoprivredne%20proizvodjace.pdf

Privreda

Privredna društva i preduzetnici

Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 - 20:00.

Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni, kladionice i sl.) organizovati u terminu od 07:00 - 20:00.

U skladu sa površinom objekta i broja korisnika istih, obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera – odgovorna lica

• Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštovanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte.


• na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,

• obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,

• obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na izu/izlazu u objekta,

• obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih,

• obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija,

• obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

• Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu.

• Takođe, pravna lica i preduzetnici dužni su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mjere nošenja lične zaštitne maske, izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih

• Odgovorno lice je lice koje je zaduženo za nadzor nad poštovanjem mjera koje se odnose na nošenje lične zaštitne maske i fizičke distance u objektu, a koje će nositi jasnu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.

• Zabranjeno je zadržavanje igrača u/ispred objekata priređivaca igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

Zabranjen je rad dječijih igraonica

• Mjera kojm se zabranjuje rad dječijih igraonica, odnosi se na igraonice koje posluju samostalno ili u okviru tržnih centara.

Obezbijediti najmanje 10m2 neto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim

• Obaveza za sve prodavnice i trgovine odnose se na ograničavanje broja kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru, odnosno za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m² neto površine uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra;

• Potrebno je na ulazu u objekat jasno istaknti obavještenje o najvećem broju lica koja istovremeno mogu boraviti u objektu.

• Obaveza za sve prodavnice, trgovine i trgovačke centre jeste da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, predpraznični popusti, i sl.) preduzmu dodatne mjere kojima bi se spriječilo kršenje epidemioloških mjera u smislu istovremenog boravka u objektu većeg broja kupaca od dozvoljenog.

Neto površina podrazumijeva samo prodajni prostor prodavnice/trgovine.

Ugostiteljski i turistički objekti

Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka

Rad ostalih ugostiteljskih objekata organizovati u terminu od 07:00 - 18:00

U ugostiteljskim objektima nije dozvoljeno korišćenje muzike u bilo kom smislu.

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, priređivači igara na sreću i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, obavezni su da: 

• Na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu <span;>obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID19<span;>, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera);

Lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno. 

• Obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta; 

• Svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka;

• Obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima;

• Unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama /panelima ili drugim neprozirnim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm;

• Na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m;

• Za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta

• Organizuju pripremu i izdavanje hrane, hrane po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom od 7:00 do 22:00 uz potvrdu poslodavca uz rješenje, odnosno ugovor o radu;

• Onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje;

• Obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

• U ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

• Zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja/ odrasle osobe u restoranima, kafanama, kafeterijama, hotelskim restoranima i sličnim ugostiteljskim objektima.

• zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, kao i emitovanje muzike uživo, korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala i zvučnika) i bilo kakvo izvođenje muzičko/scenskog programa (DJ žurke i sl.),

• Zabrane igranje i ples.

Zabrana izdavanja smještajnih jedinica (vikendice, stanove i slično) 

Ova zabrana se ne odnosi na izdavanje ovih objekata za boravak jednog ili dva lica, kao i za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva

Građevinarstvo

Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da: 

• Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

• Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa - COVID19;

• Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl.;

• Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

• Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.


Zdravstvo

Rad zdravstvenih ustanova organizovati uz poštovanje posebnih mjera

Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad na sljedeći način: 

• da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata;

• da u isto vrijeme u čekaonici može boraviti samo jedan pacijent na 10m² prostora, uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata uz obavezno nošenje zaštitne maske;

• da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije;

• da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose <span;>ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i preporukama Stomatološke komore Crne Gore.

Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da: 

• Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata;

• Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom;

• Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

Obrazovanje i kultura

Rad ustanova obrazovanja i kulture organizovati uz poštovanje posebnih mjera

Obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama obavlja se u skladu sa važećim preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

U Glavnom gradu Podgorica, Prijestonici Cetinje i opštinama Nikšić, Kotor, Plužine, Bar i Pljevlja od četvrtka, 11. marta, škole i fakulteti rade isključivo online. Ista mjera već je na snazi u opštinama Budva, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj.

U Glavnom gradu Podgorica, Prijestonici Cetinje i opštinama Nikšić, Kotor, Plužine, Bar i Pljevlja zabranjen je rad u predškolskim ustanovama od petka, 12. marta. Ista mjera već je na snazi u opštinama Budva, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj.

U ostalim opštinama, model organizovanja nastave prepušten je samim školama. Ukoliko uprave škola nijesu zadovoljne primjenom nekog modela u nastavi, ako se on u praksi pokaže nefunkcionalnim ili ako dođe do promjene epidemiološke situacije, škole mogu da pređu na drugi model organizacije nastave.

Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) mogu da rade do 18.00 časova uz poštovanje Preporuke za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje se mogu preuzeti na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

Sport i rekreacija

Poštovanje posebnih mjera u sportu i rekreaciji

Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.

Dozvoljen je rad skijališta, pod sljedećim uslovima:

• održavanje fizičke distance od 2m (prilikom čekanja u redu i sl.);

• nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta;

• žičaru je moguće koristiti tako da u jednoj skijaškoj korpi bude jedno lice;

• dozvoljeno je da u šestosjedima sjede dvije osobe pod uslovom da sjede na najudaljenijim pozicijama u korpi;

• moguće je iskoristiti maksimalan kapacitet skijaške korpe samo za članove istog domaćinstva.

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

• u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga;

• obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta;

• zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja;

• korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju obavezni su da odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;

• zabrane vježbanje lica u grupi – grupnih treninga.

• na ulazu jasno definisati broj osoba koje mogu da borave u objektu i odgovornu osobu za kontolu poštovanja propisanih mjera;

• rad organizuju od 05.00 - do 18.00 časova.

Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim za profesionalne sportiste, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.

Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske.

Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

Posebne mjere u opštinama Budva, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj

Zabranjena masovna/socijalna okupljanja

• Zabranjeni su javni skupovi na otvorenom i zatvorenom.

Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti)

• Dozvoljen je rad marketa, supermarketa, hipermarketa i zelenih pijaca, specijalizovanih prodavnica ili kioska za prodaju hleba, pekarskih proizvoda i kolača, štampe, sredstava za zaštitu bilja, sjemena i danog materijala poljoprivrednog bilja ili pogrebne opreme, kao i benzinskih stanica i prodavnica za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica.

• Za goste hotela obroci se serviraju u njihovim sobama uz zabranu korišćenja zajedničkih prostorija za odmor i rekreaciju (bazeni, spa centri, saune, teretane, TV sale i slično).

• Dozvoljeno je pripremanje i izdavanje hrane, osim napitaka (kafa i dr.) po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca;

• Zabrana rada automata (prodaja hrane, pića, kafe i drugih napitaka) u okviru benzinskih stanica i drugih prostora;

• Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i objekata koji posluju hranom da uklone mobilijar ili na drugi način onemoguće njegovo koriščenje, tokom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti. 

Zabranjuje se organizovanje zabavnih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, panoramski točak i sl.).

Zabranjuje se rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad do 24. marta 2021. godine;

• Prava iz socijalne i dječje zaštite koja su utvrđena na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite, korisnici nastavljaju da koriste do početka rada ovih komisija, kada će se ispitati osnovanost korišćenja ovih prava.

Izabrani doktor da, na zahtjev zaposlenog u skladu sa zdravstvenim stanjem i medicinskom dokumentacijom utvrdi privremenu spriječnost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 24. marta 2021. godine.

Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, štandova/tezgi i sl.)

Zabranjuje se rad priređivača igara na sreću.

Zabranjuje se rad privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost

• privredna društava i preduzetnici koji obavljaju uslužnu djelatnost kod koje se ne može obezbijediti međusobna udaljenost od dva metra između korisnika i davaoca usluge (frizerska, kozmetička, njega i uljepšavanje lica i tijela i sl.)

Dozvoljen je rad institucija od vitalnog značaja

• Dozvoljen je rad službama koje pružaju usluge od javnog interesa a nezamjenjiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji), kao i aerodroma u Tivtu.

Zabranjuje se rad vaspitno-obrazovnih ustanova (predškolske ustanove, škole, fakulteti) i ustanova kulture

• Zabranjene su djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije)

• Rad u vaspitno obrazovnim ustanovama se organizuje na daljinu (online nastava).

Zabranjuju se sve sportske manifestacije

• Zabranjuju se aktivnosti u teretanama, fitnes centrima, sportskim salama ("balonima") za rekreaciju i drugim zatvorenim objektima ovog tipa.

• Mjera se ne odosi na treninge profesionalnih sportista koji se redovno podvrgavaju testiranjima.

Posebne mjere u Glavnom gradu Podgorica, Prijestonici Cetinje i opštinama Nikšić, Kotor, Plužine, Bar i Pljevlja

Zabranjuje se rad privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti):

• Dozvoljeno je pripremanje i izdavanje hrane, osim napitaka (svih vrsta kafa i dr.) po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca

• Dozvoljeno je korišćenje hotelskih restorana samo za goste hotela u periodu od 7 do 18h.

• Zabrana rada automata (prodaja hrane, alkoholnih i bezalkoholnih pića, svih vrsta kafa i drugih toplih i hladnih napitaka) koji se nalaze u okviru benzinskih stanica, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, državnih organa, organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave, na trgovima i drugim zatvorenim i otvorenim javnim prostorima;

• Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i objekata koji posluju hranom da uklone mobilijar ili na drugi način onemoguće njegovo koriščenje, tokom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Zabranjuje se rad tržnih centara, štandova/tezgi i sl.

Zabranjuje se rad priređivača igara na sreću.

Zabranjuje se rad privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama.

Zabranjuje se organizovanje zabavnih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, panoramski točak i sl.).

Zabranjuje se rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad do 24. marta 2021. godine;

• Prava iz socijalne i dječje zaštite koja su utvrđena na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite, korisnici nastavljaju da koriste do početka rada ovih komisija, kada će se ispitati osnovanost korišćenja ovih prava.

Izabrani doktor da, na zahtjev zaposlenog u skladu sa zdravstvenim stanjem i medicinskom dokumentacijom utvrdi privremenu spriječnost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 24. marta 2021. godine.

Zabranjuje se rad vaspitno-obrazovnih ustanova (predškolske ustanove, škole, fakulteti)

• Rad u vaspitno obrazovnim ustanovama se organizuje na daljinu (online nastava).

• Mjera koja se odnosi na predškolske ustanove stupa na snagu od petka 12. marta 2021. godine.

Saobraćaj i putovanja

Zabranjuje se ulaz i izlazak građanima sa teritorije Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Budva, Tivat, Nikšić, Plužine, Herceg Novi, Ulcinj, Bar, Kotor i Pljevlja osim radi:

• Obavljanja redovnih radnih zadataka, na osnovu potvrde poslodavca;

• ostvarivanja zdravstvene zaštite, na osnovu medicinske dokumentacije;

• njege lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

• putovanja studenata od mjesta prebivališta do sjedišta ustanove visokog obrazovanja, na osnovu potvrde te ustanove, odnosno uredno popunjenog i ovjerenog indeksa;

• održavanja ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom;

• prevoza poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, uz rješenje organa državne uprave nadleđžnog za poslove poljoprivrede, odnosno organa uprave nadležnog za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

• prevoza vlasnika poljoprivrednog zemljišta i članova njegovog porodičnog domaćinstva do mjesta u kome se zemljište nalazi, radi obrade i proizvodnje hrane za sopstvene potrebe, uz list nepokretnosti/posjedovni list i potvrdu, koju treba popuniti, preuzeti i odštampati sa sajta Instituta. Kontrolu boravka na adresi datoj u potvrdi vrši organ uprave nadležan za poslove policije;

• prevoza lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, akvakulturu, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolovi/ili akvakulturu, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo.

Obrazac Potvrde za poljoprivredne proizvođače možete preuzeti sa ove internet adrese: https://mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=426141&rType=2&file=Potvrda%20za%20poljoprivredne%20proizvodjace.pdf

Rad na daljinu

Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost, omogući obavljanje poslova od kuće, zatim omogućiti i klizno radno vrijeme ili da na druge načine smanji komunikacija zaposlenih. Ova mjera se odnosi na radna mjesta kojima proces rada to dozvoljava.
Takođe, treba odrediti radna mjesta čiji poslovi se mogu obavljati od kuće. Zatim odrediti lica koja zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjela biti izložena riziku od obolijevanja i dozvoliti im da obavljaju poslove na taj način. Pronaći najbolji način komunikacije između zaposlenih koji vrše poslove od kuće i lica koja su na radnim mjestima, kao i način održavanja sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i sl.)

Lične/opšte preporuke

Preporuke za starije osobe - penzionere

Prijepodnevne sate koristiti za nabavku prehrambenih proizvoda, trgovinu i druge aktivnosti koje zahtijevaju boravak na javnim mjestima.