Opštinski tim za zaštitu i spašavanje održao je sjednicu na kojoj je razmatrana epidemiološka situacija u gradu.

Tokom prethodnih dana broj zaraženih se smanjio, ali je epidemiološka situacija i dalje složena.  

Na današnjem sastanku je dogovoreno da se prostor fiskulturne sale Gimnazije “Miloje Dobrašinović” prilagodi za potrebe organizovanja punkta za vakcinaciju građana.

Osim adekvatnog prostora, koji garantuje nesmetan protok građana bez međusobnih konatakta, zadržavanja i odvojenog ulaza, za ljude koji dolaze na vakcinaciju postoji adekvatan parking prostor.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje je tražio od rukovodilaca svih službi uključenih u rad Tima da do utorka dostave spisak zaposlenih koji su zainteresovani za vakcinaciju.

Na sastanku je napravljen novi plan aktivnosti za inspekcijske službe, prilagođen novim mjerama Ministarstva zdravlja.