Ministarstvo zdravlja donijelo je novi set mjera koje se odnose na sve opštine u Crnoj Gori. Nove mjere stupile su na snagu 02.07. i važiće do 16.07.2021. godine.

Opšte/lične mjere

Obavezno pravilno nošenje maske u zatvorenom prostoru.

Obavezno pravilno nošenje maske na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 2m.

Obavezno držanje fizičke distance na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Obaveza medija je da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama.

Pravilno nošenje zaštitne maske podrazumijeva nošenje maske tako da pokriva nos i usta.

Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje dva metra među licima koja nisu članovi istog domaćinstva.

Kretanje i okupljanja

Zabranjena masovna/socijalna okupljanja

Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima.

Izuzetak

stručni, naučni skupovi, radne i službene aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

javne priredbe, politički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacija na otvorenim javnim mjestima i terasi/bašti ugostiteljskog objekta uz prisustvo do 100 lica. Privredno društvo, odnosno preduzetnik koje organizuje proslavu, žurku, svadbu ili drugi privatni skup na terasi/bašti, uz prisustvo do 100 gostiju, obavezan je da odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera.

Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene su uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

Zabranjene posjete

Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama;

Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Izuzetak: 

Dozvoljene su posjete osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i članovima uže porodice uz poštovanje preporuka Instituta; 

Dozvoljene su posjete bračnog druga i djece pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u posebnim prostorijama uz posjedovanje negativnog rezultata PCR testa ne starijeg od 72 sata.

Dozvoljene su posjete licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječije zaštite u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje

Zabranjeno okupljanje u grupi više od sto punoljetnih lica na otvorenom prostoru

Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od sto punoljetnih lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.), uz poštovanje propisanih mjera;

Ova mjera se ne odnosi na lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac, uz rješenje, odnosno ugovor o radu.

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Vjerske obrede uz prisustvo vjernika, u vjerskom objektu, obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 10m2 prostora po osobi;

Vjerske obrede uz prisustvo vjernika na otvorenom obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 4m2 po osobi. Obavezno je pridržavanje mjera koje se odnose na pravilno nošenje maske i održavanje distance od dva metra. Zabranjeno je adržavanje duže od 30 minuta.

Vjerske zajednice su obavezne da odrede jedno ili više lica koja će vršiti kontrolu, prilikom održavanja vjerskih obreda. Naime, ta lica će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.

Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta potrebno je obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu. Takođe istaknuti obavještenja o obaveznom nošenju maske, uz neophodnu fizičku distancu od najmanje 2m.

Zabranjeno je dodirivanje ili bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti, kad god je to moguće, prenose putem radio ili TV programa, ili na drugi način, koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez odlaska u vjerske objekte.

Sahrane prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Sahrane umrlih lica obavljaju se uz zabranu primanja saučeša uz prisustvo najviše do 100 lica i obavezno nošenje zaštitnih maski.

Saobraćaj i putovanja

Posebne mjere u saobraćaju i putovanjima

Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);

Taksi prevoz - Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;

Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;

Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu.

Dozvoljeno je organizovanja đačkih i učeničkih ekskurzija i izleta u Crnoj Gori za najviše do 100 učenika. Organizator đačkih i učeničkih ekskurzija i izleta, obavezan je da odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera.

Privredna društva i preduzetnici

U skladu sa površinom objekta i broja korisnika istih, obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera – odgovorna lica

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštovanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte.

na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,

obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,

obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu u/iz objekta,

obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih,

obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija,

obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu.

Takođe, pravna lica i preduzetnici dužni su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mjere nošenja lične zaštitne maske, izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.

Odgovorno lice je lice koje je zaduženo za nadzor nad poštovanjem mjera koje se odnose na nošenje lične zaštitne maske i fizičke distance u objektu, a koje će nositi jasnu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.

Zabranjeno je zadržavanje igrača u/ispred objekata priređivaca igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

Dozvoljen je rad dječijih igraonica u periodu od 07.00 do 22.00 sati

Obezbijediti najmanje 10m2 neto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim

Obaveza za sve prodavnice i trgovine odnose se na ograničavanje broja kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru, odnosno za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m² neto površine uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra;

Potrebno je na ulazu u objekat jasno istaknti obavještenje o najvećem broju lica koja istovremeno mogu boraviti u objektu.

Obaveza za sve prodavnice, trgovine i trgovačke centre jeste da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, predpraznični popusti, i sl.) preduzmu dodatne mjere kojima bi se spriječilo kršenje epidemioloških mjera u smislu istovremenog boravka u objektu većeg broja kupaca od dozvoljenog.

Neto površina podrazumijeva samo prodajni prostor prodavnice/trgovine.

Ugostiteljski i turistički objekti

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, priređivači igara na sreću i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, obavezni su da: 

Na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID-19, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera);

Lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno. 

Obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

Svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka;

Obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima;

Unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama /panelima ili drugim neprozirnim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm;

Na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m;

Za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta

Organizuju pripremu i izdavanje hrane, hrane po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom od 7:00 do 00:00 uz potvrdu poslodavca uz rješenje, odnosno ugovor o radu;

Onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje;

Obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

U ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

Zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja/ odrasle osobe u restoranima, kafanama, kafeterijama, hotelskim restoranima i sličnim ugostiteljskim objektima.

Zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim na terasi/bašti u periodu od 20 časova do ponoći.

Zabrana igranja i plesa.

Obaveza disko klubova/barova i noćnih klubova/barova da rad organizuju u skladu sa preporukama Instituta kao i da odredi jedno ili više lica odgovornih za kontrolu primjene propisanih mjera

Obaveza privrednih društava i preduzetnika da muzičke manifestacije na otvorenim javnim mjestima organizuju u skladu sa preporukama Instituta, kao i da odredi jedno ili više lica odgovornih za kontrolu primjene propisanih mjera

Preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore za rad noćnih klubova i barova, kao i Preporuke prilikom organizacije i održavanja događaja sa pratećim muzičkim sadržajem na otvorenom dostupne su na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

Privredna društava, drugih pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, dužni su da: 

 1. obezbijede prostor za samoizolaciju gostiju i to najmanje 10% kapaciteta smještajnih jedinica, odnosno najmanje jednu sobu, ako su smještajni kapaciteti manji od pet jedinica,
 2. odrede lice odgovorno za komunikaciju sa nadležnim domom zdravlja, odnosno epidemiologom i sanitarnom inspekcijom, u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju, u skladu sa Vodičem kroz sigurnosno-zdravstvene protokole za COVID-19 (u daljem tekstu: Vodič), koji su utvrdili Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Institut, a objavljen je na internet stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja. gov.me i Instituta www.ijzcg.me,
 3. obezbijede informacije i obuke zaposlenih o sprovođenju procedura za zaštitu zaposlenih, kao i procedure u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju i sanitarne protokole, u skladu sa Vodičem;
 4. obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja se bave pružanjem usluga turističkih agencija, raftinga, turističkih vodiča, pratioca, animatora i zastupnika, u kulturnom, nautičkom, ruralnom/seoskom, zdravstvenom, vjerskom, kongresnom, sportskom, omladinskom, lovnom i ribolovnom, sportsko-rekreativnom i avanturističkom, ekoturizmu i drugim oblicima turizma, na kupalištima i pružanjem drugih turističkih usluga da svoj rad organizuju i preduzmu mjere, u skladu sa Vodičem;
 5. obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:
 6. na ulazu/izlazu na kupalište/plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija, maksimalno dozvoljeni broj istovremeno prisutnih gostiju i sl.),
 7. obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfikuju plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za presvlačenje, tuš kabine, toalete, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama Instituta,
 8. kod tuševa, česmi i u toaletima na kupalištu/plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama Instituta,
 9. na kupalištu/plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
 10. preduzmu i druge mjere, u skladu sa Vodičem;
 11. obaveza privrednih društava, odnosno pravnih lica i preduzetnika koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), da izvrše dezinfekciju unutrašnjosti vozila za iznajmljivanje sa sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluge u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strane korisnika usluge, u skladu sa preporukama Instituta;”.

Građevinarstvo

Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da: 

Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa - COVID-19;

Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl.;

Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.

Zdravstvo

Rad zdravstvenih ustanova organizovati uz poštovanje posebnih mjera

Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad na sljedeći način: 

da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata;

da u isto vrijeme u čekaonici može boraviti samo jedan pacijent na 10m² prostora, uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2mizmeđu pacijenata uz obavezno nošenje zaštitne maske;

da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije;

da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i preporukama Stomatološke komore Crne Gore.

Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da: 

Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata;

Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom;

Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

Sport i rekreacija

Poštovanje posebnih mjera u sportu i rekreaciji

Obaveza vlasnika i korisnika sportskih objekata i sportskih organizacija da tokom održavanja sportskih takmičenja i turnira sportista u sportskom objektu (zatvorenom i otvorenom - tereni i bazeni) ograniče broj gledalaca odnosno navijača na broj koji ne može biti veći od 30% od broja mjesta za sjedjenje, uz poštovanje preporuka Instituta;

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

 • u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu  poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga;
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta;
 • zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja;
 • korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju obavezni su da odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;
 • na ulazu jasno definisati broj osoba koje mogu da borave u objektu i odgovornu osobu za kontolu poštovanja propisanih mjera.
 • Dozvoljava se organizovanje zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, ringišpil, grupni treninzi i sl.), uz prisustvo do 100 lica

Obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika sportskih objekata da treninge, sportska takmičenja i turnire sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i sl.), organizuju u skladu sa preporukama Instituta

Preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore za rad sportskih objekata otvorenog i zatvorenog tipa u sklopu primjene mjera prevencije COVID-19, dostupne su na internet adresi:

https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske.
Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

Ulazak u Crnu Goru 

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

Crnogorski državljani koji ulaze u Crnu Goru iz Republike Srbije, Republike Kosova, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Albanije Ruske Federacije, Republike Bjelorusije, Ukrajine, Republike Sjeverne Makedonije, država članica Evropske unije i države Izrael, Švajcarske Konfederacije, Republike Moldavije, Kraljevine Norveške i Republike Kazahstan, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, kao i državljani tih država i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak ili su u periodu od najmanje 15 dana prije ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili u tim državama, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje sedam 14 dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.

Zdravstveno upozorenje dostupno je na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore

Crnogorski državljani i stranci, osim lica iz Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Albanije Ruske Federacije, Republike Bjelorusije, Ukrajine, Republike Sjeverne Makedonije, država članica Evropske unije i Izraela, Švajcarske Konfederacije, Republike Moldavije, Kraljevine Norveške i Republike Kazahstan, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, mogu da ulaze u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa, uz pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG, koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 30 dana, negativan rezultat brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) – BAT, koji međusobno priznaju države članice Evropske unije i nalazi se na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova objavljenoj od strane Evropske komisije, koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 48 časova do časa ulaska u Crnu Goru, uz dokaz da su najmanje 14dana prije ulaska u Crnu Goru potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove, ili uz pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2 koji je izdat od registrovane laboratorije koji je stariji od 14 dana od dana dolaska na granicni prelaz i nije stariji od 90 dana, a kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19 infekcije Crnogorski državljani i stranci mogu da uđu u luke Crne Gore plovnim objektima pored gore navedenih uslova uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) koji je izdat od strane registrovane laboratorije i nije bio stariji od 72 časa prilikom ukrcavanja na plovni objekat.

Crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji ne posjeduju PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), negativan rezultat brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) – BAT, koji međusobno priznaju države članice Evropske unije i nalazi se na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova objavljenoj od strane Evropske komisije, koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 48 časova do časa ulaska u Crnu Goru, pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG ili dokaz da su potpuno vakcinisani protiv novog koronavirusa, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.

U okviru dogovora Vlada Mađarske i Vlade Crne Gore uzajamno se prihvataju i priznaju zvanične potvrde o vakcinaciji protiv COVID-19 virusa. Osobe koje zbog starosne dobi nisu vakcinisane (mlađi od 18 godina) mogu da na teritoriju Crne Gore i Mađarske uđu bez testa i karantina u pratnji članova porodice koji imaju potvrdu o vakcinaciji.

Ulazak u Crnu Goru - posebne kategorije

U skladu s preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorije lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes:

zdravstveni radnici/e, zdravstveni istraživači/ce i naučni radnici/e;

lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;

diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnici/e humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija;

određene kategorije putnika u tranzitu;

lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja);

strani pomorci u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II);

stranci koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.

Obrazac sa preporukama i kontaktima domova zdravlja možete preuzeti ovdje.

Zajednička lista brzih antigenskih testova objavljena od strane Evropske komisije

Putovanje u inostranstvo

Svaka zemlja ima svoja pravila i procedure za ulazak u zemlju, koje mogu biti podložne izmjenama. Kako biste došli do relevantnih i aktuelnih informacija, predlažemo da posjetite web stranicu ambasade zemlje koju želite da posjetite. Na raspolaganju su i državni portali zemlje koju želite da posjetite.

Ambasade u Crnoj Gori

Obavještenje o radu javnih i privatnih obrazovno vaspitnih ustanova 

Javne i privatne obrazovno – vaspitne ustanove u svim opštinama u Crnoj Gori rade.

Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene su uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje se mogu preuzeti na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

Provjera znanja, izrada testova, kontrolnih i pisanih zadataka može se, po potrebi, realizovati u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Crne Gore u skladu sa preporukama koje se odnose na prevenciju i sprečavanje epidemije. Odluka je donešena u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i mjerama koje je donijelo Ministarstvo zdravlja. O daljim koracima u organizaciji nastave, koji će se preduzimati u skladu sa epidemiološkom situacijom, škole i javnost biće blagovremeno obaviješteni.

Rad obrazovno-vaspitnih ustanova u toku epidemije virusa COVID-19

U toku epidemije koronavirusa obrazovni sistem funkcioniše u skladu s epidemiološkom situacijom i važećim mjerama koje donose zdravstvene vlasti, težeći da obezbijedi maksimum znanja u datim uslovima i očuva zdravlje djece i prosvjetnih radnika. U zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije, mjera i kapaciteta škola, nastava se realizuje dijelom u školi, dijelom onlajn.

U školi se nastava odvija uz strogo poštovanje mjera: održavanja distance, nošenja maske i dezinfekcije ruku. Država obezbjeđuje dezinfekciona sredstva za škole, a kako bi se ispoštovala mjera održavanja distance, odjeljenja su podijeljena u dvije grupe. Trajanje časa za učenike osnovnih škola je 30 minuta i mogu imati najviše četiri časa. Za učenike srednje škole nastava traje 30 minuta i mogu imati najviše šestčasova.

Onlajn nastava i projekat #UčiDoma

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je pripremilo i realizovalo projekat #UčiDoma u okviru kojeg se snimaju časovi i emituju putem televizijskih kanala TVCG 2 i MNE SPORT, po programskoj šemi koja se objavljuje na posebno izrađenom web sajtu www.ucidoma.me kao i na portalu za nastavnike www.skolskiportal.edu.me. Za učenike koji prate nastavu na albanskom jeziku, časovi se emituju na kanalima TV Teuta i TV Boin.

Sadržaji koji se emituju na TV kanalima objavljeni su i na YouTube kanalu Uči Doma i na portalu www.ucidoma.me razvrstani po nivoima obrazovanja, nastavnim predmetima i razredima.

Časovi se emituju kontinuirano od početka epidemije u martu 2020. godine, pa do kraja školske 2019/2020. godine, kao i tokom cijele školske 2020/2021. godine.

Predškolsko obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19

U toku epidemije koronavirusa, predškolske ustanove se otvaraju/zatvaraju u skladu s epidemiološkom situacijom i mjerama Ministarstva zdravlja.

Roditeljima predškolaca je omogućeno da koriste pripremljeni materijal za rad sa djecom koji je objavljen na web stranici www.skolskiportal.edu.me. U saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori urađeni su kratki video sadržaji sa ciljem da budu inspiracija, ideja, pokazatelj roditeljima na koji način da rade sa svojom djecom pod nazivom #IgrajSeDoma. Vaspitači su na snimcima edukovali roditelje kako da naprave određeni didaktički materijal i kako da podstiču razvoj svoje djece na kvalitetan način. Takođe, urađena je zbirka najboljih praksi i strukturisanih aktivnosti koje se izvode ljeti na teme: grad, selo, planina, more. U tom smislu urađeni su video snimci koji pokazuju kako se strukturisanim predškolskim ambijentalnim aktivnostima podstiče razvoj djeteta tog uzrasta u svim prilikama, planina, grad, more i gradi odgovorno roditeljstvo prema zdravlju djeteta i okoline. Uslijedio je materijal kroz komunikacionu strategiju za rad u kontekstu COVID-19.

Obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama u toku epidemije virusa COVID-19

U toku pandemije izazvane koronavirusom za učenike s posebnim obrazovnim potrebama nastavnici su prilagođavali i pripremali individualizovani nastavni materijal u skladu sa Individualnim razvojno-obrazovnim programom (IROP). Na ranije kreiranom Školskom portalu, stranici za inkluzivno obrazovanje http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Inkluzivnoobrazovanje.aspx, postavljeni su materijali koji su prilagođeni razvojnim karakteristikama i potrebama djeteta i koji imaju za cilj da služe kao model ili ideja za pripremu individuailzovanih materijala: po oblastima razvoja, rada, predmetnim programima. Osmišljen je Protokol za procjenu aktuelnog razvojnog i akademskog statusa djece s posebnim obrazovnim potrebama, kako bi planirali dalje kvalitetno učenje koje se mora zasnivati na poznavanju potreba djece, njihovih iskustava, sposobnosti, mogućnosti, interesovanja. Urađena su uputstva za povratak u vrtić/školu nakon epidemije virusa COVID-19 koji uključuje instrukcije za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, kao i Instrukcije za učenje na daljinu. Urađen je i Protokol za procjenu uticaja COVID-19 na djecu s posebnim obrazivnim potrebama koji služi za koncipiranje IROP.

Osnovno obrazovanje u toku epidemije virusa COVID -19

U zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije, mjera i kapaciteta škola, nastava se realizuje dijelom u školi, dijelom onlajn.

U prvom polugodištu školske 2020/2021. godine, nastava je realizovana prema sljedećem modelu: učenici I, II, III, IV, V i VI razreda osnovne škole nastavu su pohađali u školama, dok su učenici VII, VIII i IX razreda osnovne škole nastavu pratili onlajn.

U drugom polugodištu školske 2020/2021. godine škole su, u skladu sa svojim prostornim kapacitetima, mogle da biraju između dva modela.

Prvi model podrazumijeva da sva djeca idu u školu uz poštovanje epidemioloških mjera.

Drugi model podrazumijeva da učenici I, II i III razreda osnovne škole obavezno prisustvuju nastavi u školi, dok učenici ostalih razreda naizmjenično idu u školu.

Srednje škole u toku epidemije virusa COVID-19

U prvom polugodištu školske 2020/2021. godine, učenici I razreda srednje škole (gimnazije i stručne škole) nastavu su pohađali u školama, dok su učenici II, III i IV razreda srednje škole (gimnazije i srednje stručne škole) nastavu pratili online.

U drugom polugodištu školske 2020/2021. godine škole su, u skladu sa svojim prostornim kapacitetima, mogle da biraju između dva modela.

Prvi model podrazumijeva da sva djeca idu u školu uz poštovanje epidemioloških mjera.

Drugi model podrazumijeva da učenici četvrtog razreda obavezno idu u školu, dok se učenici ostalih razreda naizmjenično smjenjuju u školi. Obaveza je da se praktični dio nastave održava, kako u školi, tako i kod poslodavca. Nastava za opšteobrazovne predmete izvodi se naizmjenično, dakle i u školama i onlajn.

Visoko obrazovanje

Način organizovanja nastave na ustanovama visokog obrazovanja objavljuje se na zvaničnim sajtovima ustanova:

Pravo na plaćeno odsustvo sa rada

Tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama - smetnjama u razvoju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

Pravo na plaćeno odsustvo ne obezbjeđuje se zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi policije, Upravi carina, Upravi prihoda, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi za katastar i državnu imovinu, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID-19, koji je donijela Vlada Crne Gore, ustanovama za smještaj lica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, službama zaštite i spašavanja, kao i u drugim organima, službama i pravnim licima čija djelatnost je nezamjenljiv uslov života i rada građana,osim ako su oba roditelja zaposlena kod ovih poslodavaca.

Preporuke za prevenciju i suzbijanje širenja virusa COVID-19 u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Institut za javno zdravlje izradio je preporuke za obrazovno-vaspitne ustanove, smjernice za studentske i đačke domove, kao i preporuke za postupanje i sprovođenje mjera prevencije u opštoj populaciji. Po potrebi i u skladu s razvojem situacije preporuke se mijenjaju/dopunjuju.

Preporuke za osnovne škole:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583480692-preporuke-za-prevenciju-i-suzbijanje-sirenja-virusa-u-skolama-covid.pdf

Preporuke za fakultete i visokoškolske ustanove:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583313069-preporuke-fakulteti.pdf

Preporuke za uprave domova učenika i studenata:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583319356-preporuke-studentskim-domovima-za-covid-19.pdf

Informator za učenike i studente:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583324443-informator-za-studente.pdf

Najčesća pitanja

Da li su u zaposleni u prosvjeti prepoznati u prioritetnim grupama?

Zaposleni u prosvjeti su svrstani u prioritetne grupe populacije za vakcinaciju i imaju mogućnost da se prijave za vakcinu putem sajta www.covidodgovor.me ili putem Call centra 1717.

Šta se događa ako neko dobije COVID-19 u školi mog djeteta?

Učenici sa simptomima respiratorne infekcije koji mogu upućivati na COVID-19 ne bi trebalo da dođu u školu, a ukoliko učenik s ovakvim simptomima dođe u školu, biće vraćen kući sa preporukom da telefonom kontaktira izabranog pedijatra/ljekara. Uprava škole, u konsultaciji s Ministarstvom prosvjete i lokalnom zdravstvenom službom, može da privremeno obustavi nastavu u školi i pređe na model onlajn nastave.

Rad na daljinu

Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost, omogući obavljanje poslova od kuće, zatim omogućiti i klizno radno vrijeme ili da na druge načine smanji komunikacija zaposlenih. Ova mjera se odnosi na radna mjesta kojima proces rada to dozvoljava.

Takođe, treba odrediti radna mjesta čiji poslovi se mogu obavljati od kuće. Zatim odrediti lica koja zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjela biti izložena riziku od obolijevanja i dozvoliti im da obavljaju poslove na taj način. Pronaći najbolji način komunikacije između zaposlenih koji vrše poslove od kuće i lica koja su na radnim mjestima, kao i  način održavanja sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i sl.)

Preporuke za starije osobe - penzionere

Prijepodnevne sate koristiti za nabavku prehrambenih proizvoda, trgovinu i druge aktivnosti koje zahtijevaju boravak na javnim mjestima.