U skladu sa promjenom epidemiološke slike, Vlada Crne Gore donijela je sljedeće mjere:

1. U okviru Nacionalne digitalne kovid potvrde više se neće priznavati status djelimične vakcinacije. U tom smislu, nacionalna digitalna kovid potvrda biće validna samo ako lice ispunjava jedan od propisanih uslova:

  • Da je prošlo 14 dana od druge doze vakcine koje se daju u dvije doze, odnosno da je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinom koja se daje u jednoj dozi;
  • Da osoba posjeduje negativan PCR test na COVID-19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana;
  • Da osoba posjeduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 časova.

2. Svadbama i ostalim privatnim proslavama, kao i sportskim događajima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, moguće je da prisustvuje do 100 ljudi pod uslovom da ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde.

Broj prisutnih ovakvim događajima na terasama i u baštama ugostiteljskih objekata nije ograničen, ali svi gosti, kao i zaposleni, moraju da ispunjavaju jedan od propisanih uslova kovid digitalnog sertifikata.

Podsjećamo da je izvođenje muzike uživo u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata zabranjeno. Svi organizatori svih navedenih događaja su obavezni da odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ovih, propisanih mjera.

3. Ulazak u diskoteke i noćne klubove omogućava se samo licima koja ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz nacionalne digitalne kovid potvrde, a broj prisutnih gostiju se ograničava na 100

4. Ulazak u tržne centre omogućava se samo licima koja ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde.

5. Vlada je usvojila i izglasala odluku koja se odnosi na državne granice. Od utorka, 14. septembra ulazak u CG omogućava se samo ako lica, državljani CG i stranci, ispunjavaju jedan od propisanih uslova:

  • Da je prošlo 14 dana od 2. doze vakcine koje se daju u dvije doze, odnosno da je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinom koja se daje u jednoj dozi;
  • Da osoba posjeduje negativan PCR test na COVID-19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan pcr test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana;
  • Da osoba posjeduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 časova.

*Napomena: Državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom koji ne ispunjavaju nijedan od propisanih uslova upućuju se u izolaciju koju je moguće prekinuti PCR testom koji je negativan, šestog dana od prelaska granice. U Crnu Goru bezuslovno ulaze osobe mlađe od 18 godina - i crnogorski državljani i stranci.

Uslovi za ulazak u Crnu Goru važe od utorka, 14. septembra 2021. godine

Nove mjere stupaju na snagu 11.9.2021. godine i važe do 24.9.2021. godine.

Sve ostale mjere koje su bile na snazi i dalje su važeće.