Održan sastanak u okviru javne rasprave o Nacrtu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje

Danas je u sali Opštine Bijelo Polje održan sastanak u okviru  javne rasprve o Nacrtu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021.godina.

Član konsultativne grupe za izradu ovog dokumenta Milorad Rmandić kazao je da je Nacrtom plana predviđen osnovni cilj i pet specifičnih ciljeva.

-Prvi i osnovni cilj je stvaranje uslova za kvalitetniji život lokalnog stanovništva. Specifični ciljevi koji treba da potpomognu relazaciju osnovnog cilja su veoma bitni. Predmet današnje javne rasprave treba usmjeriti na formulisanje specifičnih ciljeva, u okviru njih i određenih prioriteta. Prvi specifični cilj i najvažniji je povećanje zaposlenosti stanovništva uzrasta od 19 do 40 godina i invalida rada za preko 15 posto. Drugi specifični cilj je razvoj prioritetnih privrednih djelatnosti (poljoprivreda, turizam i srednja i mala preduzeća), treći specifični cilj je unapređenje društvenih djelatnosti, četvrti specifični cilj je unapređenje  tehničke infrastrukture i peti specifični cilj je dalji razvoj demokratskih odnosa, dijaloga, tolerancije, multikulturalnih, međuljudskih i komšinskih odnosa, kazao je Rmandić i dodao da bi u narednom periodu se trebalo pozabaviti svim ovim ciljevima kako bi za rezultat imali ostvarenje strateškog cilja, a to je kvalitetniji život lokalnog stanovništva.

 

 

Opština bi učestvovala u planiranim investicijama sa 8,7 posto, država sa 47,8 posto, donacije 1,9 posto, EU fondovi 2,2 posto, privatni kapital 16 posto i krediti 23,4 posto, piše u Nacrtu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021.godina.