Danas je u Centru za kulturu održan javni čas u okviru, kampanje 16 dana aktivizma protv nasilja nad ženama.

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić kazala je da Kancelarija za rodnu ravnopravnost u kontinuitetu sprovodi aktvnosti koje imaju za cilj primjenu lokalnog plana akcije za rodnu ravnopravnost u Opštini Bijelo Polje.

-Ovaj Plan je usvojen još 2014. godine. Povod za današnji sastanak je jedna od aktivnosti povodom obiljžavanja međunarodne kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Naša kancelarija je sprovela čitav niz aktivnosti zadnjih dana. Moram da istaknem saradnju sa Centrom bezbjednosti, Centrom za socijalni rad, a posebne riječi hvale da uputim Almasi Rizvanović i Elviru Strikoviću koji vode ovau Kancelariju za rodnu ravnopravnost. Naša Opština već postaje prepoznatljiva po svim aktivnostima koje oni sprovode, a sve ove aktivnosti se sprovode u koordinaciji sa rukovodiocem Odjeljenja u Sekretarijatu za lokalnu samoupravi Milošem Kljajevićem. Oni su organizovli i nekoliko radionice u tri srednje škole na ovu temu, kazala je Omerhodžić.

Načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska prava Biljana Pejović kazala je da je međunarodna kampanja  počela 25 novembra.

-Ova kampanja se prije svega odnosi na borbu protiv nasilja prije svega nad ženama. Rodna ravnoppravnost podrazumijeva jednako učešće muškaraca i žena u svim društvenim sverama. Mi u društvu treba da jednako dijelimo uloge. Zakoni kažu da i muškarci i žene imaju ista prava, međutim u praksi nije tako. Djevojčice ili žene su često izložene nasilju, prije svega u porodici. Nasilje je jedan od najdrastičnih kršenja ljudskih prava, kazala je Pejović.

Aleksandra Vujisić iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori kazala je da joj je zadvoljstvo što je danas u Bijlom Polju u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protv rodno zasnovanog nasilja.

-Jedno od najtežih oblika kršenja ljudskih prava je nasilje nad ženama i djevojčicama. Savako od nas ima ulogu i odgovornost u sprječavanju  rodno zasnovanog nasilja. Kada govorimo o nasilju uglavnom pomislimo na fizičko nasilje, međutim rodno zasnovano nasilje podrazumijeva mnogo više od toga, ono može uključivati intelektualno zlostavljanje i ekonomsko, kazala je Vujisić.