Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, organizovao je danas u Centru za kulturu javnu raspravu na kojoj je predstavljen Prijedlog programskih obaveza za period od 2018 do 2020. godine. Javna rasprava je održana na osnovu člana 76a Zakona o elektronskim medijima, a prije zaključivanja Ugovora o pružanju javnih usluga sa osnivačem.

Direktor Radija Bijelo Polje Dragić Rabrenović kazao je da je novim Zakonom propisano da mediji stiču prihode iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih izvora u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

-Zakonom je predviđeno da visina  sredstava i izvori za njihovo finansiranje se uređuju Ugovorom između Vlade, odnosno Nacionalnog javnog servisa, odnosno jedinice lokalne samouprave i Lokalnog javnog emitera se  zaključuje ugovor na period od  3 godine. Prije zaključivanja tog ugovora emiter je u obavezi da pripremi javnu raspravu koju mi danas i održavamo. Tim ugovorom se definišu vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža. Isplaćivanje tih stredstava ne smije da utiče na uređivačku politiku bilo kojeg medijskog javnog servisa, pa ni lokalnih javnih emitera u Crnoj Gori, istakao je Rabrenović.

Rabrenović je podsjetio da Radio Bijelo Polje postoji od 1990. godine, kada osnovan u sklopu tadašnjeg Informativnog centra Bijelo Polje u okviru kojeg su funkcionisale i Bjelopoljske novine, međutim 1998. godine došlo do prve transformacije, jer je tada došlo do izmjena Zakona o javnom  informisanju.

-Nakon tog 2002.godine stupa na snagu set medijskih zakona, pa smo 2003. godine i  mi morali da pretrpimo transvormaciju, jer je zabranjeno postojanje lokalnih javnih šampanih glasila. Mogla su da budu samo privtna, pa  je ostao smo Radio Bijelo Polje koji je tada transformisan u Javni radio difuzni servis koji je zakon 2010. godine preimenovao, nakon čega je primijenjena i naša odluka o oraganizovanju. Osnovna sredstva za finansiranje Radija Bijelo Polje  su iz budžeta osnivača i na godišnjem nivou  iznose 140 hiljada eura, a naše procjene su ta bi trebala da iznose 180 hiljada eura, jer je to ono što su stvarne potrebe u skladu sa programskim sadržajima i to je ono što ćemo mi kandidovati  prema Opštini, kazao je Rabrenović.

Član Savjeta Radija Bijelo Polje Uroš Vukićević kazao je da je prvi problem sa kojim se susreću javni emiteri to, što zakon propisuje da su javni emiteri dužni da pružaju javne usluge, kroz razovrsne programse sadržaje, a većina  tih  programa nije mnogo zanimljiva za većinu slušalaca. Pravi se paralela sa komercijalnim medijma, a oni nemaju takvu obavezu.

-Javni emiter Radio Bijelo Polje ima obavezu po novom zakonu, da signalom pokrije 95  posto teritorije Bijelog Polja. Sve to stvra probleme u finansiranju i u tekničkom i svakom drugom pogledu. Ovo je prvi problem sa kojim se susrećemo, a nijesmo atraktivni za dio slušalaca, ali to je problem sa kojim se suočavaju svi javni servisi, kazao je Vukićević.

Urednica Deska Radija Bijelo Polje Tanja Dangubić kazala je da su prilikom kreiranja programa vodili računa o interesima svih građana Bijelog Polja, bez obzira na starosnu dob, obrazoavnje, njihove želje i potrebe.

-Biće zastupljene emisije informativnog, zabavnog, obrazovnog, dječijeg i sportskog karaktera. Za svakoga će biti po nešto, kao što je bio slučaj i svih ovih godina, kazala je Dangubić i pobrojala brojne emisije koje su palnirane Prijedlogom programskih sadržaja.