U okviru projekta ,,Naš otpad naša odgovornost" koji je odobren od opštinske komisije za dodjelu sredstava NVO, u Mjesnoj zajednici Pavino Polje postavljene su dvije komunalne posude-kontenjeri za odlaganje otpada.

Predsjednik NVO,,Euromost" Almer Mekić kazao je, da su kontenjeri postavljeni na dvije lokacije gdje se stvaraju divlje deponije.

-Ovim zajedničkim aktivnostima daje se primjer kako treba da se rješavaju problemi divljih deponija koje se nalaze na ruralnom području, gdje moraju svi da se uključe, od Opštine Bijelo Polje, Komunalnog preduzeća ,,Lim, Mjesne zajednice sa gradjanima i civilni sektor, kazao je Mekić.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Pavino Polje Slobo Leković, se zahvalio NVO,,Euromost“ na donaciji, kao i na saradnji koja je bila i ranije obostrana i sa kojom su već ranije riješavali probleme divljih deponija. Takodje, se zahvalio i Komunalnom preduzeću,,Lim“ koje se uvijek odazove na njihov poziv i koje se aktivno uključilo u pružanju usluga odnošenja otpada iz ove mjesne zajednice.

Senad Pačariz rukovodilac u komunalnom preduzeću,,Lim“ je kazao, da kroz realizaciju aktivnosti sa NVO,,Euromost“ koje su zajedno realizovali u prošloj godini, nastavljaju sa onim što je gradjanima i obećano.

-Kao što vidite danas smo postavili dvije posude za komunalni otpad i sa ovim Komunalno preduzeće ,,Lim“ će ući u realizaciju pražnjenja ovih komunalnih posuda. Sad ćemo vidjeti kojom će to dinamikom ići ali ćemo napraviti jedan plan u saradnji sa predsjednikom mjesne zajednice Pavino Polje. Ovo je samo početak zajedničke saradnje i Komunalno preduzeće će zadovoljiti ovu mjesnu zajednicu sa brojem komunalnih posuda", kazao je Pačariz