Muzej Bijelo Polje započeo saradnju sa ekipom stručnjaka (12), konzervatora i arheologa Uprave za zaštitu kulturnih dobara Srbije i Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore sa Cetinja, u vezi konzervatorskih istraživanja i izrade kozervatorskog projekta najugroženijih segmenata enterijera Crkve Sv. Nikole u Podvrhu, podignute početkom XVII vijeka.

Prilikom ovih (početnih) istraživanja konstatovano je da su u enterijeru objekta evidentna brojna oštećenja, nakon sprovođenja konzervatorskih istraživanja i na osnovu izrađenog konzervatorskog projekta, definisaće se najugroženije partije koje će se konzervatorski tretirati.